Quảng Nam: Hiệu quả từ các chương trình giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(Mặt trận) -Những năm qua, từ các nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS - MN), tỉnh Quảng Nam đã lồng ghép với các chính sách khác triển khai hiệu quả nhiều công trình, dự án giúp người dân giảm nghèo bền vững.

Tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Một số nội dung quan trọng tại Nghị quyết số 88 của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (phần II)

Một số nội dung quan trọng tại Nghị quyết số 88 của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (phần I)

 Vùng cao Quảng Nam đã có nhiều đổi thay. Ảnh: Tấn Thành.

Đáng chú ý là việc phân bổ nguồn vốn hơn 2.655 tỷ đồng từ Chương trình MTQG để triển khai xây dựng NTM ở các huyện giai đoạn 2021-2025. Chỉ riêng trong giai đoạn 2021-2023, Quảng Nam đã phân bổ tổng nguồn vốn hơn 1.347 tỷ đồng để thực hiện xây dựng NTM, trong đó vốn đầu tư phát triển là hơn 828 tỷ đồng, phần còn lại thuộc vốn sự nghiệp.

Từ các nguồn vốn nói trên, địa phương đã thực hiện có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo thông qua nâng cao thu nhập cho hộ gia đình, hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Trong đó, ưu tiên nguồn lực thực hiện chính sách đối với vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS - MN nhằm đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, hạn chế tái nghèo, giảm khoảng cách về thu nhập và đời sống người dân trên từng địa bàn, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả.

Ông Ngô Tấn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Quảng Nam cho biết: Trong thời gian qua, địa phương đã lồng ghép các nguồn vốn từ 2 Chương trình MTQG nói trên để xây dựng hàng trăm công trình, dự án, và hình thành các chuỗi sản xuất để góp phần cải thiện sinh kế cho người dân, giúp giảm nghèo hiệu quả, nhất là vùng đồng bào DTTS. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt theo từng năm, trong năm 2023 giảm còn 5,66% (giảm 4.081 hộ), tương đương giảm 0,97% so với năm 2022.

Đối với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, địa phương đã lồng ghép để đầu tư 108 công trình, dự án ở các huyện miền núi. Trong đó gồm 52 dự án công trình giao thông; 31 công trình giáo dục; 13 dự án về nước sinh hoạt, điện và công trình thủy lợi; 12 dự án về sắp xếp dân cư, công trình văn hóa, khu chăn nuôi tập trung... Ngoài ra, địa phương triển khai 14 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trên địa bàn 6 huyện miền núi với gần 500 hộ tham gia (chủ yếu hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào DTTS)…Tổng kinh phí lồng ghép để thực hiện các tiêu chí NTM ở huyện nghèo, xã nghèo trong 3 năm qua là hơn 1.000 tỷ đồng.

Đối với Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS - MN, các địa phương đã lồng ghép thực hiện hàng loạt công trình như: Nhựa hóa và bê tông hóa được 51 công trình giao thông; xây mới và kiên cố hoá 10 công trình thủy lợi và điện; xây mới và nâng cấp 56 công trình giáo dục; 23 công trình về văn hóa; xây mới 2 công trình thương mại nông thôn; và nhiều dự án về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch…

Ông Nguyễn Văn Lượm - Chủ tịch UBND huyện Tây Giang cho biết, việc lồng ghép các Chương trình MTQG vào thực hiện các tiêu chí NTM rất ý nghĩa. Trong thời gian qua, địa phương cũng tăng cường sử dụng nguồn vốn này hỗ trợ cho người dân trong sản xuất, giảm nghèo, triển khai các mục tiêu trong xây dựng NTM trên địa bàn.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi trong việc lồng ghép vốn từ các chương trình MTQG để xây dựng NTM ở một số địa phương vẫn còn gặp nhiều vướng mắc. Đơn cử như ở huyện Nam Trà My, nhu cầu vốn đầu tư để thực hiện các tiêu chí theo kế hoạch đề ra lớn, nhưng vốn từ Chương trình MTQG xây dựng NTM phân bổ cho huyện thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu của địa phương trong khi nguồn lực của huyện còn hạn chế, do đó không đủ kinh phí để đầu tư tổ chức triển khai thực hiện các tiêu chí theo quy hoạch.

Tấn Thành – Trường Thành