Những "cầu nối" ý Đảng - lòng dân ở Đồng Hỷ

(Mặt trận) -Thời gian qua, huyện Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên) luôn quan tâm xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát huy vai trò người có uy tín ở xã Trung Sơn

Sóc Trăng họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Kiên Giang trao 500 phần quà cho đồng bào Khmer

 Ông Đỗ Văn Quyền, dân tộc Sán Dìu, người có uy tín ở xóm Bờ Suối, xã Nam Hòa, chăn nuôi hươu phát triển kinh tế gia đình.

Đồng Hỷ có khoảng 9 vạn dân thì chiếm 1/2 là đồng bào DTTS, chủ yếu là các dân tộc như: Sán Dìu, Nùng, Dao, Tày, Mông, Sán Chay, Hoa.... Trên địa bàn huyện có 91 NCUT trong đồng bào DTTS tại 14 xã, thị trấn (trừ thị trấn Sông Cầu).

Theo ông Vũ Xuân Thái, Trưởng Phòng Dân tộc huyện Đồng Hỷ: Thời gian qua, huyện luôn chú trọng việc cung cấp tài liệu, phổ biến thông tin cho NCUT trong vùng DTTS về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước và địa phương. Đồng thời, huyện thực hiện kịp thời, đảm bảo theo đúng quy định các chế độ chính sách đối với NCUT…

Qua đó, NCUT trên địa bàn huyện đã phát huy tốt vai trò “hạt nhân”, gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương, phát huy vai trò “cầu nối” đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân vùng đồng bào DTTS, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, phát huy bản sắc dân tộc ở từng địa phương…

Lân Quan là xóm đặc biệt khó khăn của xã Tân Long, với 145 hộ đồng bào dân tộc Mông, Dao sinh sống, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo hiện vẫn ở mức cao. Là một trong những người được bà con tín nhiệm bầu làm NCUT từ năm 2016, ông Trần Văn Hồ, Trưởng xóm Lân Quan, đã cùng với các thành viên trong Chi ủy tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh với các đạo lạ, ông Hồ cùng với các tổ chức đoàn thể đến tận nhà vận động từng hộ không tin, không theo. Hiện nay, xóm Lân Quan không có gia đình nào theo đạo lạ. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, ông Hồ đã vận động nhân dân hiến hàng trăm m2 đất, làm 1,5km đường bê tông, xây dựng nhà văn hóa đạt chuẩn.

Cùng với đó, ông cũng vận động người dân đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế. Nhờ vậy, tỷ lệ hô nghèo. cận nghèo ngày càng giảm (từ 101 hộ nghèo, 35 hộ cận nghèo năm 2021 xuống còn 63 hộ nghèo, 9 hộ cận nghèo hiện nay). Ông Hồ chia sẻ: Những kết quả của xóm đã góp phần cùng với xã Tân Long về đích nông thôn mới năm 2022. Bà con ai cũng phấn khởi.

Còn ông Đỗ Văn Quyền, dân tộc Sán Dìu, NCUT ở xóm Bờ Suối, xã Nam Hòa, được người dân tin yêu không chỉ bởi tinh thần nhiệt huyết với công việc chung, mà còn đam mê bảo tồn, gìn giữ văn hóa dân tộc. Hiện, ông Quyền là Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ, phát huy giá trị dân tộc Sán Dìu tỉnh Thái Nguyên, với 600 hội viên. Gia đình ông cũng là một điển hình trong phát triển kinh tế…

Ông Lưu Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Hòa, cho biết: Toàn xã có 13 NCUT trong cộng đồng người dân tộc Sán Dìu, Nùng. Thời gian qua, những NCUT đã làm tốt công tác thông tin hai chiều giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể để nắm tình hình trong nhân dân, thực hiện tốt phương châm: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Có thể thấy, những NCUT ở huyện Đồng Hỷ không chỉ là nhịp cầu nối quan trọng trong gắn kết ý Đảng - lòng dân, mà còn tiên phong trong các phong trào, dẫn dắt đồng bào DTTS vững tin theo Đảng, Nhà nước. Để phát huy hơn nữa vai trò của NCUT, ông Vũ Xuân Thái cho biết thêm: Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể quan tâm, phát huy và tạo điều kiện cho đội ngũ NCUT trong huyện hoạt động ngày càng hiệu quả.

Ngọc Ánh