MTTQ huyện Đơn Dương (Lâm Đồng): Gặp mặt chức sắc các tôn giáo

(Mặt trận) -Ngày 25/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị gặp mặt chức sắc các tôn giáo năm 2022.

Quảng Nam: Hiệu quả từ các chương trình giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Đại lễ Phật đản 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Thuận thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2024

 Ký kết phong trào thi đua yêu nước giữa MTTQ và các chức sắc tôn giáo

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện chương trình thống nhất hành động năm 2022 và ký kết chương trình phối hợp thống nhất hành động giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện với chức sắc các tôn giáo năm 2023.

Nhìn chung, đa số chức sắc, chức việc, nhà tu hành của huyện tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, yên tâm sinh hoạt tôn giáo, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tích cực tuyên truyền, vận động và gương mẫu thực hiện các phong trào thi yêu nước, các cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền, Mặt trận các cấp phát động. Thực hiện tốt phương châm “sống tốt đời - đẹp đạo” góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương. 

Các hoạt động nhân đạo từ thiện được các tôn giáo tích cực hưởng ứng tham gia, nhiều nơi đồng bào theo đạo đã thực hiện phong trào thi đua yêu nước, tham gia sản xuất, kinh doanh làm giàu cho quê hương, địa phương mình. Tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo ngày càng được củng cố, phát huy; tổ chức tôn giáo các cấp tiếp tục được kiện toàn. 

Tại buổi gặp mặt, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đơn Dương đề nghị trong thời gian tới các chức sắc tôn giáo tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác tôn giáo như Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, đồng bào tín đồ các tôn giáo tham gia thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng, chào mừng các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của địa phương, đất nước và của dân tộc, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu…

N.T