Hòa Bình: Nâng cao chất lượng giám sát các chương trình mục tiêu quốc gia

(Mặt trận) -Thời gian qua, MTTQ các cấp tỉnh Hòa Bình đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức, phối hợp với chính quyền thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, góp phần thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia.

Hòa Bình: Triển khai các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn Chương trình phát triển KT-XH vùng DTTS

Huyện Lạc Thủy chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Những “cánh tay nối dài” để đến gần với đồng bào có đạo ở Long An

 Cán bộ, nhân dân xã Pà Cò (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) tìm hiểu, cập nhật chính sách pháp luật mới.

Năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hòa Bình đã thành lập 2 đoàn giám sát về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi năm 2022 tại UBND 4 xã: Đoàn Kết, Quyết Chiến, Hùng Sơn và Đồng Tân; giám sát việc thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022 tại UBND 8 xã: Tân Minh, Tân Pheo (huyện Đà Bắc); Miền Đồi, Tuân Đạo (huyện Lạc Sơn); Cun Pheo, Bao La (huyện Mai Châu); Phong Phú, Phú Vinh (huyện Tân Lạc).

Ông Xa Đức Thọ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hòa Bình cho biết, việc thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đã đạt được những mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng, phần lớn các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đều đạt kế hoạch đề ra. Trong đó, kết quả rà soát hộ nghèo xã Bao La (huyện Đà Bắc) cuối năm 2022 (theo chuẩn giai đoạn 2021-2025) như sau: Số hộ nghèo là 271/1.195 hộ dân chiếm 22,67% (giảm 3,4%) vượt chỉ tiêu kế hoạch huyện giao, số hộ cận nghèo là 135/1.195 hộ dân chiếm 11,29%.

"Nhìn chung các dự án được đầu tư vào các xã đã cấp nguồn vốn đều có chất lượng, hiệu quả, các dự án đều phù hợp với trình độ, năng lực quản lý của Ban quản lý xã, các dự án đều giải quyết khắc phục kịp thời các công trình hư hỏng do thiên tai gây ra, nhân dân đồng tình cao với cách đầu tư của các chương trình, dự án. Nhiều chính sách, dự án được tăng cường, tạo thuận lợi cho hộ nghèo trong phát triển kinh tế, nhiều chính sách được điều chỉnh, tạo động lực cho hộ nghèo phấn đấu vươn lên thoát nghèo" - ông Xa Đức Thọ khẳng định.

Cùng với đó, Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã tiếp tục góp phần phát huy tốt vai trò trong thực hiện quyền giám sát của nhân dân ở cơ sở như giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện Pháp lệnh về dân chủ cơ sở, việc thực hiện các dự án đầu tư, công trình từ nguồn vốn do nhân dân đóng góp và các vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của công dân... Qua đó góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, chống tham ô, lãng phí, tăng cường dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

TIẾN ĐẠT