Hải Dương: Trao tiền hỗ trợ các nhân sĩ, trí thức tiêu biểu có khó khăn trong cuộc sống

(Mặt trận) -Chiều ngày 22/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương tổ chức trao tiền hỗ trợ cho các nhân sĩ, trí thức tiêu biểu có khó khăn trong cuộc sống theo Kết luận số 59-KL/TW ngày 9/4/2013 của Ban Bí thư (khóa XI).

Quảng Ngãi: Triển khai các quy định giám sát chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở miền núi

Hỗ trợ sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Phát Diệm nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2022

 Ông Nguyễn Đình Tranh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương trao tiền hỗ trợ cho sư thầy Thích Đàm Thảo, Trụ trì chùa Sùng Phúc, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Hà

Theo Quyết định số 928/QĐ/BTCTW, ngày 12/5/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về việc phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng hỗ trợ theo Kết luận số 59-KL/TW ngày 9/4/2013 của Ban Bí Thư khóa XI, cả nước có 91 vị thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ trong 6 tháng cuối năm 2021. Mức hỗ trợ cho mỗi nhân sĩ trí thức bằng 2 lần mức lương cơ bản/tháng (tổng tiền hỗ trợ là 17.880.000 đồng). Trong đó tỉnh Hải Dương có 2 vị được hỗ trợ gồm: sư thầy Thích Đàm Thảo (Nguyễn Thị Thảo), 109 tuổi, Trụ trì chùa Sùng Phúc, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Hà và sư thầy Thích Đàm Đạt (Nguyễn Thị Ngạch), 84 tuổi, Trụ trì chùa Sùng Phúc, phường Tứ Minh, TP Hải Dương. Đây là những nhân sĩ, trí thức tiêu biểu có nhiều cống hiến và đóng góp cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại những nơi đến thăm, ông Nguyễn Đình Tranh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương ân cần hỏi thăm sức khỏe các vị nhân sĩ, trí thức; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các vị trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân và các Phật tử thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sống "tốt đời, đẹp đạo". Ông mong rằng, trong thời gian tới các vị tiếp tục chung sức, đồng lòng cùng các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần xây dựng quê hương Hải Dương ngày càng giàu đẹp văn minh./.

Đoàn Thanh Nam (MTTQ Việt Nam tỉnh)