Gia Lai: Triển khai chỉ thị về thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS

(Mặt trận) -Chính quyền và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp tỉnh Gia Lai, tiếp tục quan tâm chỉ đạo, phối hợp thực hiện 2 cuộc vận động theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Gia Lai trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An chúc mừng Giáo hội Phật giáo tỉnh nhân Đại lễ Phật đản

Thanh Hóa: Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Bắc Giang: Bảo tồn và phát huy giá trị ngôn ngữ các dân tộc thiểu số

 Quang cảnh hội nghị điểm đầu cầu chính Hội trường 2-9, TP. Pleiku.

Ngày 3/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 23-5-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tại hội nghị, ông Siu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã quán triệt, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 08 và Chương trình phối hợp 1962/CTrPH-UBND-BTTUBMTTQ, ngày 26-12-2022 của UBND tỉnh Gia Lai và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, về phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS  để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2030.

Phát biểu tại hội nghị, bà Phạm Thị Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai nhấn mạnh trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp tiếp tục quan tâm chỉ đạo, phối hợp thực hiện 2 cuộc vận động theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thống nhất cao về nhận thức và hành động, kịp thời cụ thể hóa nội dung, giải pháp tổ chức thực hiện phù hợp với thực tiễn tai địa phương, cơ sở, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Gia Lai trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

HÀ LÊ