Gia Lai: Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường

(Mặt trận) -Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở khu dân cư và cảnh quan nơi thờ tự.

Quảng Nam: Hiệu quả từ các chương trình giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Đại lễ Phật đản 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Thuận thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2024

Ngày 31/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tổ chức hội nghị ký kết và triển khai Chương trình phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2022-2026. Ông Đinh Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, ông Lương Thanh Bình, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì hội nghị.

 Đại diên lãnh đạo các đơn vị ký kết chương trình phối hợp.

Tham dự hội nghị, có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ), Công an tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh và đại diện Ban Thường trực MTTQ Việt Nam một số huyện, thị xã, thành phố về dự.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, ban ngành và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thảo luận, thống nhất mục đích, yêu cầu, nội dung cũng như việc tổ chức triển khai thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2026.

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, Sở Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức tôn giáo tỉnh Gia Lai tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của các tổ chức, cá nhân tôn giáo và nhân dân, thúc đẩy Chương trình “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”. 

hát huy hiệu quả các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần tích cực, chủ động trong thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050.

Khuyến khích các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo ủng hộ, tăng cường sử dụng, khai thác các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo như: Điện gió, điện mặt trời mái nhà, áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng phù hợp, hiệu quả. Phấn đấu đến hết năm 2026 có 100% các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo, các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc đều biết đến và tích cực hưởng ứng Chương trình phối hợp này đạt kết quả.

HÀ LÊ