Chư Păh: Biểu dương 72 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

(Mặt trận) -Sáng 21-9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị biểu dương 72 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện năm 2022.

Phát huy vai trò người có uy tín ở xã Trung Sơn

Sóc Trăng họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Kiên Giang trao 500 phần quà cho đồng bào Khmer

 Lãnh đạo  Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh trao giấy khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cho các vị là người có uy tín tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian qua

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm qua, người có uy tín trong đồng bào DTTS huyện Chư Păh đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, gương mẫu và đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… Nhờ đó đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện.

Đồng thời, vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất từng bước đem lại hiệu quả kinh tế cao; tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công lao động làm đường giao thông; thực hiện tốt vệ sinh môi trường....đời sống của người dân từng bước được cải thiện và vương lên thoát nghèo.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Chư Păh tặng giấy khen cho 37 người có uy tín tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong năm 2022; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tặng 72 suất quà cho người có uy tín tiêu biểu tham dự hội nghị.

N.A