Bắc Giang tổ chức Hội nghị biểu dương gương sáng vì cộng đồng và người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019

(Mặt trận) - Sáng 28/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương gương sáng vì cộng đồng và người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Ông Trần Công Thắng,Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh, các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố và 110 đại biểu được lựa chọn từ cơ sở.

Mặt trận Kiên Giang gặp mặt nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo

Đồng Tháp: Họp mặt chức sắc, chức việc tôn giáo mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020

Gặp mặt các tầng lớp Nhân dân: Nhân sỹ, trí thức, chức sắc các tôn giáo, thân nhân Kiều bào, những người uy tín trong đồng bào các dân tộc nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020

Ông Trần Công Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Trong năm qua, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và gương sáng vì cộng đồng trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò trách nhiệm, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, con cháu trong gia đình, dòng họ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, đoàn kết vượt khó, xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, xây dựng hương ước, quy ước của địa phương, vận động nhân dân thay đổi các tập tục lạc hậu, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, tiến bộ, văn minh. Họ là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Ông Trần Công Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen cho các đại biểu là gương sáng cộng đồng

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Công Thắng đề nghị MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt để mọi người làm theo; phối hợp với các cơ quan thông tin tuyên truyền, Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ,…  bằng nhiều hình thức, tiếp tục tổ chức biểu dương, tuyên truyền để ngày càng có nhiều hơn người tốt, việc tốt trong cộng đồng dân cư,... đồng thời đồng chí đề nghị 110 đại biểu tiêu biểu tiếp tục có những cống hiến, những việc làm có ý nghĩa vì cuộc sống cộng đồng; là những tấm gương sáng trong cuộc sống, học tập, lao động; tích cực vận động gia đình và người thân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, xây dựng khu dân cư văn hoá, mẫu mực trong công tác, sinh hoạt ở khu dân cư.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen và qùa cho các đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 

Nhân dịp này, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã tặng Bằng khen cho 70 cá nhân là gương sáng vì cộng đồng và 40 cá nhân là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu trên các lĩnh vực đã có nhiều việc làm tốt, tích cực, thiết thực vì lợi ích chung, vì cộng đồng, vì sự phát triển của quê hương, đất nước.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang