Triển khai xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” tại xã Yết Kiêu

(Mặt trận) - Ngày 25/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương phối hợp tổ chức triển khai xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” tại thôn Vân Am, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc.

TP Hồ Chí Minh: Hiến kế ‘xây dựng gia đình hạnh phúc’

Đồng bào có đạo chung tay bảo vệ môi trường

TP HCM: Phát huy vai trò của tôn giáo trong bảo vệ môi trường

Tổ tự quản bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu thôn Vân Am ra mắt hội nghị

Tham dự dự hội nghị có các đồng chí đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện Gia Lộc, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Yết Kiêu, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, Ban công tác Mặt trận, Trưởng các chi hội đoàn thể các thôn trong xã và 65 đại biểu đại diện các hộ gia đình trong thôn Vân Am.

Tại hội nghị, Ban công tác Mặt trận thôn Vân Am báo cáo khảo sát thực trạng môi trường, công tác bảo vệ môi trường của thôn thời gian qua.

Trên cơ sở thực trạng công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã triển khai kế hoạch xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” tại thôn Vân Am, tiến tới nhân rộng trên địa bàn toàn xã.

Các đại biểu thảo luận, đề ra giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện công tác bảo vệ, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thời gian tới.

Hội nghị công bố Quyết định thành lập Tổ tự quản bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu thôn với 12 thành viên. Tổ tự quản có trách nhiệm triển khai, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường; hàng tháng ra quân dọn vệ sinh môi trường; nâng cao vai trò giám sát của nhân dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường; triển khai cho 100% hộ gia đình ký cam kết thực hiện bảo vệ môi trường bằng những việc làm thiết thực ngay tại cộng đồng dân cư.

Trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong cộng đồng dân cư các quy định về bảo vệ môi trường, thông tin các hoạt động bảo vệ môi trường và phát động phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường"; hướng dẫn Ban công tác Mặt trận thôn Vân Am tổ chức thực hiện kế hoạch, đồng thời tổ chức cho các hộ gia đình trong thôn ký và thực hiện bản cam kết về bảo vệ môi trường, nêu cao ý thức trách nhiệm giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, từ trong các dòng họ, mỗi hộ gia đình và từng người dân.

Sau hội nghị, cùng với việc thực hiện các nội dung theo kế hoạch, các thành viên trong Tổ tự quản sẽ đến trực tiếp đến các hộ gia đình trong thôn tuyên truyền, vận động để mọi người, mọi nhà thấy được tầm quan trọng trong việc giữ gìn bảo vệ môi trường, qua đó làm thay đổi nhận thực, hành động của từng người dân thông qua việc tham gia bảo vệ môi trường là góp phần nâng cao sức khỏe cho chính gia đình mình và xã hội, góp phần xây dựng thôn, khu dân cư "xanh, sạch, đẹp"./.

Theo Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương