Đồng Nai: Phối hợp thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2020

(Mặt trận) -Chiều 26-5, đồng chí Đào Văn Phước, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai chủ trì lễ ký kết với các tổ chức chính trị xã hội, các ngành về chương trình phối hợp thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ tỉnh chủ trì năm 2020.

Trung ương Đoàn trao 10 giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2019

Các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường

Khánh Hòa: Ký quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND và MTTQ tỉnh

 MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai ký kết phối hợp với các tổ chức thành viên trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước

Theo đó, năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, Sở Công thương, Hội Chữ thập đỏ tỉnh thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” (gọi tắt là phong trào Đoàn kết sáng tạo); cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; cuộc vận động “Vì người nghèo”…

Chương trình phối hợp nhằm phát huy tốt vai trò chủ trì của MTTQ Việt Nam tỉnh, sự chủ động sáng tạo của các tổ chức thành viên trong việc tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội phát động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh và đất nước.

Nam Anh