Bảo vệ môi trường bằng những việc làm thiết thực

(Mặt trận) -Những ngày này, bà con nhân dân xã Xuân Quang (huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) cùng nhau tham gia phong trào “Chiêm Hóa chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”. Trong đó, Ban Công tác Mặt trận là lực lượng nòng cốt có nhiệm vụ hướng dẫn nhân dân thực hiện đúng quy trình, phát huy tốt vai trò của tổ tự quản, chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa để góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Thanh niên Quảng Ninh phát động ủng hộ đồng bào miền Trung

Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân

Tập huấn công tác phối hợp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

 Người dân thôn Đồng Bèn II ra quân bảo vệ môi trường.

Xuân Quang phấn đấu đến năm 2025 có 95% số hộ gia đình trên địa bàn xã thực hiện việc phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý tại hộ gia đình.

Chia sẻ cách thức thực hiện phong trào, bà Hà Thị Lụa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Xuân Quang cho biết, MTTQ xã đã tổ chức cho Trưởng ban Công tác Mặt trận của 12 khu dân cư ký giao ước thi đua thực hiện phong trào “Chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”. Đồng thời hướng dẫn các hộ gia đình phân loại, lựa chọn hình thức xử lý rác thải hữu cơ và thu gom rác thải vô cơ phù hợp, đạt hiệu quả, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Không chỉ riêng xã Xuân Quang mà những ngày này bà con nhân dân xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương cũng đã triển khai 10 mô hình tự quản về bảo vệ môi trường với 63 thành viên tham gia. Với việc triển khai đồng bộ, thống nhất các mô hình tự quản tại khu dân cư, người dân xã Thượng Ấm phát huy vai trò tích cực, chủ động xây dựng nếp sống văn minh, vệ sinh môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Trong các mô hình của xã Thượng Ấm, điển hình nhất là mô hình khu dân cư tự quản gắn với bảo vệ môi trường của thôn Đồng Bèn II. Theo bà Đinh Thị Hiền - Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đồng Bèn II, để giúp người dân hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, có kiến thức, kỹ năng bảo vệ môi trường, Ban Công tác Mặt trận đã thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa của thôn và lồng ghép tuyên truyền trong các buổi họp thôn để người dân có ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường sống của chính gia đình mình và khu vực nơi mình sinh sống.

Ngay những tháng đầu tiên thực hiện mô hình, 74/74 hộ gia đình tự nguyện ký cam kết tự quản bảo vệ môi trường. Theo đó, định kỳ ngày 27 hằng tháng, nhân dân khu dân cư thôn Đồng Bèn II, ra quân tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, giữ gìn khuôn viên gia đình sạch sẽ, gọn gàng hơn.

Theo bà Nguyễn Thúy Tình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thượng Ấm, thông qua việc xây dựng mô hình tự quản, thôn đã có cách làm hay, sáng tạo như mô hình tự quản trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, an ninh trật tự...Qua đó, nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

TUỆ PHƯƠNG