BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU BẢN THẢO CÁC CUỐN SÁCH VỀ CÁC CÔNG TRÌNH LỊCH SỬ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

(Mặt trận) -Nhằm tổng kết thực tiễn lịch sử của quá trình đổi mới tổ chức, nội dung hoạt động, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn 2004-2014, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức biên soạn:

Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

Ninh Thuận: Phát huy vai trò của Mặt trận các cấp trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Nhân rộng các mô hình phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường

Văn kiện Đảng về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ năm 2004-2014 

Biên niên sự kiện lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ năm 2001-2014

Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ năm 2004-2014.

Để góp phần tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2020), đồng thời xin ý kiến nhận xét,  góp ý trước khi xuất bản, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu ba công trình trên Website: http://mattran.org.vn/ đến đông đảo bạn đọc, các nhà nghiên cứu, nhất là cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp qua các thời kỳ.

Mọi ý kiến nhận xét, góp ý xin được gửi về địa chỉ: Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Song Phương, Đan Phượng, Hà Nội (ĐT: 0988839989; email: nhiemminh@yahoo.com).

Tải Văn kiện Đảng về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ năm 2004-2014 tại đây

Tải Biên niên sự kiện lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ năm 2001-2014 tại đây

Tải Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ năm 2004-2014 tại đây

 Trân trọng cảm ơn!