Xã nông thôn mới Thanh Sơn

(Mặt trận) -Thanh Sơn là xã miền núi, khó khăn của huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao trong xây dựng NTM, Thanh Sơn đã giành nhiều thành tựu đáng kể.

An Giang huy động nguồn lực xã hội chăm lo đời sống Nhân dân

Lào Cai: Những công trình thắm tình đoàn kết

An Giang: Chung sức để người nghèo “an cư lạc nghiệp”

Trong quá trình xây dựng NTM, Thanh Sơn xác định công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM là nhiệm vụ then chốt, có tính quyết định đến việc thành công của chương trình xây dựng NTM. Do đó, cả hệ thống chính trị của xã đã tích cực tổ chức tuyên truyền sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết, nhất là Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về xây dựng NTM đến toàn thể cán bộ, đảng viên và trên 1.000 lượt nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung xây dựng NTM, từ đó chủ động tự giác tham gia, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

 Mô hình nuôi gà phát triển kinh tế hộ gia đình của anh Đàm Văn Triệu (thôn Khe Lọng Ngoài, xã Thanh Sơn) đạt hiệu quả cao. 

Xã đã chú trọng tuyên truyền chuyển dịch cơ cấu vật nuôi, cây trồng, sản xuất hàng hóa tập trung, phát triển trồng rừng gỗ lớn, cây dược liệu, chương trình OCOP, huy động nguồn lực cho xây dựng NTM, giải quyết an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, vận động nhân dân xóa bỏ tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng thôn, vườn mẫu... Thông qua các mô hình, phong trào cụ thể gắn với xây dựng NTM của MTTQ, tổ chức, đoàn thể như: “Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”; “Mái ấm Công đoàn”, “Mái ấm tình thương”; mô hình “5 không 3 sạch”, Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh, “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”; “Thắp sáng đường quê”... đã làm chuyển biến tư tưởng, nhận thức của hội viên, nhân dân địa phương, đóng góp quan trọng đẩy mạnh tiến độ xây dựng NTM.

Là địa phương có nguồn thu chủ yếu từ trồng rừng, Thanh Sơn tranh thủ các nguồn hỗ trợ, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM tập trung triển khai hỗ trợ sản xuất theo hướng tập trung cho cây ba kích tím, cây trà hoa vàng, cây gỗ lớn, cây dược liệu... Năm 2022, toàn xã trồng rừng gỗ lớn đạt 165,8ha; trong đó, quế 138,5ha; gỗ lớn 33,6/30ha.

Giao thông cũng là một nét đột phá của xã Thanh Sơn. Hệ thống giao thông đến xã cơ bản thuận lợi, bởi có tỉnh lộ 330 đi qua địa bàn, các tuyến giao thông kết nối với các xã, huyện, tỉnh bạn đã và đang được nâng cấp, mở mới; tuyến đường liên thôn, đã được mở rộng, cứng hóa 100%. Đã tạo điều kiện để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá.

Đặc biệt nhiều hộ dân đã tranh thủ chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, để phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng thông qua việc phát triển các sản phẩm như: Ba kích tím, trà hoa vàng, trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi quy mô trang trại, gia trại... đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo. Theo kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2022 trên địa bàn xã còn 7 hộ nghèo bằng 1,54%; hộ cận nghèo là 11 hộ bằng 2,42%.

Ông Đặng Ngọc Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn, cho biết: Thanh Sơn có điểm xuất phát thấp nên cấp uỷ đảng, chính quyền và nhân dân trong xã cần nỗ lực nhiều hơn. Đến cuối năm 2021, Thanh Sơn đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM theo tiêu chuẩn vùng đồng bằng sông Hồng. Phát huy kết quả đạt được trong năm 2021, năm 2022 cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục chỉ đạo việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu trí, chỉ tiêu NTM theo tiêu chí khu vực Đồng bằng sông Hồng. Thời gian tới xã tiếp tục mở rộng vùng sản xuất tập trung trồng trà hoa vàng, ba kích, thông và cây dược liệu khác có hiệu quả kinh tế cao, đồng thời chăm sóc tốt các diện tích trà hoa vàng, ba kích, cây dược liệu và một số cây trồng khác đã thực hiện. Phát triển các vùng sản xuất tập trung mới khi huyện phê duyệt quy hoạch. Xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi đạt chuẩn NTM theo phương thức nhà nước hỗ trợ vật liệu xây dựng chính, cộng đồng huy động nhân công thực hiện, ưu tiên nguồn lực đầu tư các tuyến đường trục xã, liên xã, kênh mương thủy lợi. Nhất là tập trung cho xây dựng NTM nâng cao”.

Từ chỗ biết thay đổi tư duy cho người dân, biết vận dụng mọi nguồn lợi, phát huy thế mạnh của địa phương, xã Thanh Sơn đã thành công trong xây dựng NTM.

Trung Thành