Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Thới tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận xây dựng nông thôn mới

(Mặt trận) -Thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận trong thực hiện các công trình, dự án, nhất là đồng thuận trong xây dựng nông thôn mới (NTM) được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Thới (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) cùng các tổ chức thành viên tập trung thực hiện. Qua tuyên truyền, vận động đã góp phần củng cố, xây dựng mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; các công trình, phần việc trong xây dựng NTM được nhân dân đồng tình ủng hộ, từ đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, kinh tế - xã hội không ngừng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Dựa vào sức dân xây dựng nông thôn mới

Khơi dậy sức dân trong xây dựng những vùng quê đáng sống

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tư Nghĩa hướng mạnh về cơ sở

 Công tác an sinh xã hội được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Thới tập trung thực hiện, góp phần xây dựng thành công xã nông thôn mới.

Góp sức xây dựng xã nông thôn mới

Theo đánh giá của địa phương, đến nay, Bình Thới cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xã NTM và đang hoàn tất hồ sơ gửi về trên thẩm định công nhận. Có được thành quả này, sự đóng góp của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên là rất quan trọng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Thới Nguyễn Bình Yên cho biết, để góp phần thực hiện đạt mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức thành viên đã tập trung công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương.

Thành quả đáng ghi nhận là địa phương đã thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 17-10-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Đến nay, xã đạt 19/19 tiêu chí NTM. So với đầu nhiệm kỳ tăng 10 tiêu chí. Vận động nhân dân xây dựng 10.580m đường giao thông, tổng kinh phí 2,5 tỷ đồng.

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên đăng ký xây dựng 5 công trình về: xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, chính sách khó khăn, thực hiện tuyến đường hoa, xây dựng cầu giao thông nông thôn, tổng kinh phí 475 triệu đồng; tập trung thực hiện tốt công tác vận động, quản lý và sử dụng quỹ “Vì người nghèo” và hoạt động an sinh xã hội.

“Nhiệm kỳ qua, các hoạt động vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội đã vận động số tiền gần 2,1 tỷ đồng. Nhân dịp Tết cổ truyền hàng năm, MTTQ phối hợp với UBND và các tổ chức thành viên vận động 7.417 suất quà tổng trị giá 2,241 tỷ đồng tặng hộ nghèo, gia đình chính sách, người già neo đơn, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn vui Xuân đón Tết. Phối hợp với các tổ chức tôn giáo xây dựng 3 mô hình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu ở 3 cơ sở tôn giáo (Thánh thất Cao đài Tây Ninh, Thánh thất Chơn Lý, Thánh tịnh Ngũ Long Môn). Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp tuyên truyền, vận động phân loại rác thải tại nguồn và giảm sử dụng các sản phẩm từ nhựa giai đoạn 2022 - 2025”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nguyễn Bình Yên nhấn mạnh.

Nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá

Chia sẻ kinh nghiệm đã làm trong nhiệm kỳ qua, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nguyễn Bình Yên cho biết: Hoạt động của Mặt trận phải luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chủ trương, đường lối về đại đoàn kết toàn dân tộc. Cán bộ Mặt trận phải gắn bó, sâu sát với nhân dân để lắng nghe và phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Phải thực sự là người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân…

Với những kinh nghiệm đã làm, Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029 đề ra mục tiêu tổng quát là tập trung khắc phục những khó khăn, hạn chế, xây dựng hệ thống MTTQ Việt Nam thật sự vững mạnh; đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy; phát huy tinh thần đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương; phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã và của MTTQ Việt Nam đã đề ra.

Theo đó, địa phương sẽ phấn đấu có từ 90% trở lên đoàn viên, hội viên và 85% quần chúng nhân dân được học tập, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Ban Công tác Mặt trận (CTMT) ấp đăng ký thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm, có 4/4 ấp tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, cả phần hội và phần lễ.

Phối hợp vận động “Quỹ vì người nghèo”, hàng năm đạt ít nhất 20 triệu đồng; phối hợp hướng dẫn 1 hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo phát triển sinh kế thoát nghèo bền vững; hàng năm phối hợp vận động 450 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán. Vận động nhân dân tham gia hưởng ứng tốt việc xây dựng giao thông nông thôn. Hàng năm tổ chức giám sát 2 cuộc theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị; đồng thời, tham gia ít nhất 1 nội dung phản biện xã hội theo yêu cầu. Phối hợp hòa giải đơn thư khiếu nại, tranh chấp trong dân, phấn đấu tỷ lệ hòa giải thành đạt 85% trở lên. Xây dựng Ban CTMT ấp vững mạnh toàn diện. 100% trưởng ban CTMT là chi ủy viên; 100% ban CTMT đạt vững mạnh. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã hàng năm được cấp trên đánh giá, xếp loại vững mạnh xuất sắc.

“Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Bình Thới, nhiệm kỳ 2024 - 2029 tiếp tục “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và phát triển xã Bình Thới văn minh, giàu đẹp”. Đại hội kêu gọi các tổ chức thành viên, cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân Bình Thới đang sinh sống, làm việc trong và ngoài địa phương hãy luôn đoàn kết, chung sức, chung lòng đóng góp vật chất, tinh thần để xây dựng hạ tầng, giao thông nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đề ra”.

(Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Thới Nguyễn Bình Yên)

T.H