Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Phú Trung tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước

(Mặt trận) -Với vị trí, vai trò của mình, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Phú Trung (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc (ĐĐKTDT) trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Qua đó, xây dựng khối ĐĐKTDT, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra.

Dựa vào sức dân xây dựng nông thôn mới

Khơi dậy sức dân trong xây dựng những vùng quê đáng sống

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tư Nghĩa hướng mạnh về cơ sở

 Khen thưởng cho cá nhân có thành tích trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022.

Vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Phú Trung Trương Công Vẹn, trong nhiệm kỳ qua, công tác Mặt trận (MT) xã có bước tiến bộ rõ nét, hầu hết các nhiệm vụ cơ bản và những chỉ tiêu chủ yếu đều hoàn thành, góp phần quan trọng vào việc phát triển của địa phương.

Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác học tập, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời tập hợp, xây dựng khối ĐĐKTDT thông qua việc phát động và vận động thực hiện các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các phong trào hành động cách mạng tại địa phương… đã dấy lên mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của xã nhà trong 5 năm qua.

Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua là tổ chức Ngày hội ĐĐKTDT. Thông qua ngày hội, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, cán bộ MT đã có nhiều hoạt động thăm hỏi, tiếp xúc với nhân dân, từ đây củng cố và phát huy sức mạnh của khối ĐĐKTDT, nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới. Ngày hội được tổ chức gắn với kỷ niệm Ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam (18-11) hàng năm được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên tổ chức nghiêm túc, bảo đảm cả phần lễ và hội.

“Qua tổ chức ngày hội có các mô hình tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia như: Mô hình góp quỹ xoay vòng, nuôi heo đất của Hội Phụ nữ; mô hình “5 + 1” của Hội Cựu chiến binh… đã thu hút 2.652 lượt người dân tham gia; khen thưởng, biểu dương các tập thể và cá nhân ở 6/6 khu dân cư; những phần quà, các suất học bổng, các ngôi nhà tình thương... được sẻ chia với những người có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, tạo không khí phấn khởi, khơi dậy và phát huy nội lực trong nhân dân, tạo cơ hội để người dân cùng giao lưu, gắn kết tình làng, nghĩa xóm”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Phú Trung Trương Công Vẹn nhấn mạnh.

Ngoài ra, MTTQ Việt Nam xã còn duy trì họp giao ban giữa Ban Thường trực MTTQ Việt Nam xã và Ban công tác MT các ấp 2 tuần/lần để nắm bắt dư luận và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, góp phần cùng chính quyền và các ngành chức năng giải quyết những bức xúc trong nhân dân. Tích cực vận động các tổ chức tôn giáo hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, làm tốt công tác từ thiện xã hội ở địa phương. Xây dựng 3 lực lượng cốt cán nòng cốt; 9 lực lượng cốt cán phong trào.

Xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Phú Trung Trương Công Vẹn cho rằng: Nhiệm kỳ 2024 - 2029 có ý nghĩa quan trọng để phấn đấu hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 xây dựng xã NTM kiểu mẫu, triển khai thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2025 - 2030, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của MT là sự khẳng định tinh thần đoàn kết, tạo tiền đề quan trọng cho việc góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng ủy trên tất cả các lĩnh vực.

Với tinh thần: “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Đổi mới - Phát triển”, phát  huy tinh thần “Đoàn kết” trong tổ chức thực hiện; “Dân chủ” trong hoạt động của hệ thống chính trị và xã hội; “Đồng thuận” trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh sự “Đổi mới” trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; thực hiện các giải pháp đột phá nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững. Đại hội đề ra mục tiêu, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam xã An Phú Trung, nhiệm kỳ 2024 - 2029 là tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, phát huy sức mạnh khối ĐĐKTDT. Thực hiện dân chủ, tạo sự đồng thuận xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; củng cố, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân; góp phần tích cực xây dựng xã An Phú Trung trở thành xã NTM kiểu mẫu.

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã chọn 3 nhiệm vụ trọng tâm với các khâu đột phá: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm dư luận xã hội và tình hình nhân dân, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; kịp thời phản ánh, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Phối hợp vận động nguồn lực hỗ trợ người hưởng bảo trợ xã hội là hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. Xóa nhà tạm cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống MT xã.

Chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029 dự kiến gồm 6 nội dung: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối ĐĐKTDT. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước. Động viên các tầng lớp nhân dân thi đua, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ MT các cấp. Xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

N.Q