Ủy ban MTTQ huyện Càng Long: Thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ

(Mặt trận) -Nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ Việt Nam các cấp trên địa huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ IX và Chương trình thống nhất hành động của UBMTTQ Việt Nam các cấp, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với nghị quyết đại hội đề ra.

Đại đoàn kết - sức mạnh trong xây dựng nông thôn mới ở Lộc Hà

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tiền Giang trong xây dựng nông thôn mới

Phú Yên: Xây dựng 259 mô hình bảo vệ môi trường ở khu dân cư

Đồng chí Nguyễn Minh Niên, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Càng Long cho biết: MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng các hoạt động về cơ sở, địa bàn khu dân cư. Trong nhiệm kỳ, tập trung tuyên truyền, vận động tập hợp, xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vận động Nhân dân phát huy dân chủ, đồng thuận trong thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương;

Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, chăm lo cho người nghèo và các chính sách an sinh xã hội... góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo nghị quyết của Huyện ủy đề ra.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Càng Long ban hành các văn bản hướng dẫn chỉ đạo Mặt trận các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của cuộc vận động. Đến nay, toàn huyện có 13/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), có 09/13 xã đạt xã NTM nâng cao, 03/13 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; thị trấn Càng Long giữ vững danh hiệu đạt chuẩn văn minh đô thị; huyện Càng Long đạt chuẩn NTM vào năm 2020.

Nhiều mô hình tự quản trên các lĩnh vực tiếp tục được xây dựng, nhân rộng và phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu, lợi ích thiết thực của người dân, được đông đảo Nhân dân đồng tình ủng hộ, tự nguyện tham gia đóng góp tiền, ngày công, hiến đất, vật tư, xây dựng các công trình phúc lợi. Tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng gia đình, khu dân cư an toàn, sáng - xanh - sạch - đẹp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Hàng năm, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện ban hành kế hoạch, hướng dẫn Mặt trận các xã, thị trấn đăng ký xây dựng mô hình khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu. Đến nay, toàn huyện có 111/111 ấp NTM; có 20 ấp đạt chuẩn ấp NTM kiểu mẫu, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. MTTQ phối hợp với các tổ chức thành viên từ huyện đến xã, thị trấn giám sát và vận động Nhân dân tham gia giám sát trong XDNTM. Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề về thi công làm đường nông thôn, hệ thống mương thoát nước, điện chiếu sáng... Chủ trì tổ chức tốt việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả XDNTM đối với các xã và huyện đạt chuẩn NTM.

 Đồng chí Nguyễn Minh Niên (đứng), Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Càng Long dự và phát biểu tại lễ khởi công xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo tại Khóm 9, thị trấn Càng Long.

Đồng chí Nguyễn Thị Bé Hai, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã An Trường cho biết: phát huy vai trò của MTTQ trong XDNTM, từ năm 2015 đến nay, MTTQ Việt Nam xã An Trường và các tổ chức thành viên của Mặt trận vận động hơn 3.700 hộ làm hàng rào, trồng cây xanh, vệ sinh khuôn viên nhà ở gọn gàng, sạch đẹp; vận động hộ dân trên địa bàn xã xây dựng hố xí hợp vệ sinh đạt 100%, vận động 372 hộ dân hiến 12.872m² đất làm đường nông thôn.

Đến nay, toàn xã có 3.764/3.814 hộ gia đình văn hóa - NTM, chiếm 98,69% so số hộ toàn xã (trong đó, có 3.528 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu 03 năm liền, chiếm 92,5% so số hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu). Hiện, xã An Trường đang nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao và Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025.

Phong trào “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” tiếp tục được triển khai có hiệu quả, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện huy động mọi nguồn lực trong toàn xã hội chăm lo, giúp đỡ cho các hộ nghèo vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Đồng chí Đặng Thị Diễu, Chủ tịch Hội LHPN huyện Càng Long cho biết: là tổ chức thành viên của Mặt trận, tham gia công tác giảm nghèo, hàng năm, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện chỉ đạo các cơ sở Hội đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, đặc biệt là thực hiện kế hoạch chuyên đề về tuyên truyền vận động phụ nữ phát triển kinh tế, hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều.

Trong thực hiện, Hội lồng ghép cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với XDNTM, đô thị văn minh, trong đó, Hội tập trung vào tiêu chí không đói nghèo. Hội chủ động rà soát nắm địa chỉ hộ nghèo do hội viên phụ nữ làm chủ hộ và hội viên nghèo không phải là chủ hộ, xác định rõ nguyên nhân, phân công cán bộ hội viên nòng cốt vừa tuyên truyền, vận động khắc phục tư tưởng an phận trông chờ, ỷ lại, vừa vận động hội viên phụ nữ phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau thoát nghèo bền vững.

Hội hướng dẫn, xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, thông qua nguồn vốn vận động từ mô hình “Người có giúp người khó”, mỗi hội viên đóng góp ít nhất 1.000 đồng kết hợp với nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển… Đến nay, huy động trên 58 tỷ đồng, đầu tư cho 6.317 chị vay, so với nhiệm kỳ trước tăng 54 tỷ đồng, nâng tổng số Hội đang quản lý trên 246,5 tỷ đồng, cho 11.454 hộ vay.

Cùng với hoạt động giúp đỡ phụ nữ về vốn, các cấp Hội vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ có những tư duy mới, cách làm hay trong lao động, sản xuất, mạnh dạn khởi nghiệp đổi mới phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn. Thành lập nhiều mô hình Tổ phụ nữ liên kết, Tổ hợp tác phát triển sản xuất góp phần quan trọng vào chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM tiêu biểu, như: se lõi lác, đan dây bẹ, đan thảm bằng dây lục bình; nuôi gà thương phẩm; nuôi gà thả vườn đệm lót sinh học, tổ may gia công…

Thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, nhiệm kỳ qua, UBMTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên tổ chức giám sát 43 cuộc, nội dung giám sát liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, những vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm, bức xúc. MTTQ các xã, thị trấn tổ chức giám sát 123 cuộc, phối hợp với HĐND, các ban của HĐND cùng cấp tổ chức giám sát 135 cuộc.

Qua giám sát, UBMTTQ Việt Nam huyện có báo cáo đề xuất, kiến nghị cấp ủy, UBND chỉ đạo giải quyết, xử lý những vấn đề tồn tại, bất cập trong triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở các đơn vị được giám sát, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị tại địa phương.

MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện và các tổ chức chính trị - xã hội luôn quan tâm thực hiện tốt công tác phản biện xã hội. Trong nhiệm kỳ, tổ chức phản biện các dự thảo nghị quyết của cấp ủy và nghị quyết của HĐND, kịp thời tổ chức cho các tầng lớp Nhân dân, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo... tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp;

Tham gia góp ý xây dựng pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện tổ chức lấy ý kiến của MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên, các ủy viên, Ban Tư vấn tham gia đóng góp Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), qua đó, kịp thời tổng hợp gửi về Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh và UBND huyện theo đúng quy định, góp ý 46 dự thảo văn bản do các cơ quan đảng, chính quyền, các ban, ngành huyện đề nghị. MTTQ Việt Nam cấp xã, thị trấn góp ý 252 dự thảo văn bản, các ý kiến phản biện, góp ý được các cơ quan tiếp thu, giải trình, góp phần hoàn thiện các văn bản, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tiễn.

 

 

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, UBMTTQ Việt Nam huyện tiếp nhận và kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” trên 06 tỷ đồng. Qua đó, khảo sát hỗ trợ xây dựng 213 căn nhà “Đại đoàn kết”, sửa chữa 109 căn cho hộ nghèo, cận nghèo; phối hợp với Phòng Lao động, thương binh và Xã hội huyện khảo sát, xây dựng 31 căn nhà tình nghĩa, với số tiền trên 1,5 tỷ đồng; vận động tặng 84 căn nhà tình thương, với số tiền trên 2,6 tỷ đồng, đạt và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra.

MTTQ Việt Nam các cấp và các ngành, địa phương, các xã, thị trấn tổ chức vận động, chăm lo cho người nghèo, thực hiện an sinh xã hội, cứu trợ đồng bào bị thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng… với tổng số tiền trên 47 tỷ đồng; vận động Quỹ Cứu trợ hỗ trợ đồng bào các các tỉnh miền Trung bị thiên tai bão lụt trên 01 tỷ đồng.

 

Đồng chí Nguyễn Minh Niên cho biết: MTTQ Việt Nam huyện Càng Long thực hiện đạt được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của cấp ủy cùng cấp, của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp lòng dân, sự phối hợp thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền, các cơ quan, ban, ngành liên quan, các tổ chức thành viên và sự nỗ lực, phấn đấu của MTTQ, sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện, sự hưởng ứng, ủng hộ nhiệt tình của các giai cấp, tầng lớp Nhân dân.

Bên cạnh đó, UBMTTQ Việt Nam từ huyện đến Ban Công tác Mặt trận cơ sở có nhiều nỗ lực, phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, tập trung đổi mới phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. Hướng mạnh hoạt động về cơ sở, địa bàn khu dân cư, tổ chức nhiều phong trào mang lại hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa trong cộng đồng và toàn xã hội.

V.L