Tiền Giang: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường khu vực nông thôn

(Mặt trận) -Ngày 9-5-2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn 113 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường khu vực nông thôn.

MTTQ huyện Bảo Yên: Hiệu ứng từ các cuộc vận động, phong trào thi đua

MTTQ huyện An Phú “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”

TP Hà Nội: Xây lên những căn nhà yêu thương

Theo đó, thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường khu vực nông thôn được nâng lên, tình trạng vứt bừa bãi bao thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng ruộng giảm rất nhiều; có khoảng 95% hộ nông dân được tập huấn cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả, qua đó nâng cao ý thức tự giác thu gom bao bì đã qua sử dụng; một số hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm bước đầu sử dụng chế phẩm sinh học để hạn chế mùi hôi, thu gom và xử lý chất thải phát sinh trong chăn nuôi; các làng nghề thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường...

 Huyện Cai Lậy phát động các đợt ra quân bảo vệ môi trường với sự tham gia của nhân dân và đoàn viên, hội viên của các đoàn thể huyện. Ảnh: Quế Ngân

Tuy nhiên, công tác bảo vệ môi trường khu vực nông thôn vẫn còn những khó khăn như việc chưa phân loại bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng với các loại chất thải khác, gây khó khăn cho việc thu gom; việc lạm dụng sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, chất kích thích sinh trưởng, phân bón làm tăng năng suất, sản lượng để lại tồn dư hóa chất; các phế phẩm, phụ phẩm nông nghiệp chưa được thu gom xử lý triệt để; ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi quy mô nhỏ, hộ gia đình vẫn còn xảy ra; công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường chưa thực chất, chưa đi vào chiều sâu… làm ảnh hưởng đến chất lượng môi trường đất, nước, không khí khu vực nông thôn.

Để nâng cao chất lượng môi trường trong khu vực nông thôn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tăng cường phối hợp với chính quyền, các ban, ngành liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội với chính quyền các cấp trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác bảo vệ môi trường khu vực nông thôn, trọng tâm là thực hiện vai trò, trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TU ngày 29/6/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện cuộc vận động “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường”.

Hai là, đẩy mạnh hơn nữa các phong trào, các mô hình bảo vệ môi trường trong đoàn viên, hội viên, lấy lực lượng đoàn viên, hội viên làm nồng cốt của phong trào,

đảm bảo từng nhà, từng khu vực nơi cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên cư ngụ phải “sáng - xanh - sạch - đẹp” để nêu gương, làm điển hình nhân rộng, lan tỏa đến người dân nông thôn.

Tiếp tục tuyên truyền bảo vệ môi trường gắn với triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”. Phối hợp với các cơ quan thông tin, tuyên truyền và hệ thống truyền thanh từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên đưa tin, bài, phóng sự, hình ảnh về các hoạt động đảm bảo vệ sinh môi trường và phổ biến các quy định về bảo vệ môi trường nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong bảo vệ môi trường. Vận động người dân, hộ gia đình khu vực nông thôn tích cực thu gom, phân loại xử lý rác thải ngay tại hộ gia đình; xử lý nước thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi đúng quy định; không đổ rác bừa bãi nhất là các túi đựng hóa chất, vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, xác súc vật chết ở nơi công cộng; không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần…

Ba là, triển khai Chương trình phối hợp 05 ngày 12-1-2021 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài nguyên - Môi trường về nhiệm vụ bảo vệ môi trường; xác định các nhiệm vụ trọng tâm để ký kết liên tịch với Sở Tài nguyên và Môi trường trong tổ chức thực hiện.

Bốn là, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp và cộng đồng dân cư tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường khu vực nông thôn theo quy định.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đến cơ sở.

M.T