Sơn La quyết tâm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025

(Mặt trận) -Hơn 3 năm qua, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát được tỉnh Sơn La triển khai hiệu quả. Với hàng nghìn ngôi nhà kiên cố được xây dựng, các hộ nghèo đã thêm niềm tin, động lực vươn lên có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đồng sức, đồng lòng, xây dựng quê hương Vĩnh Linh giàu đẹp

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc xã Ngọk Tem trong xây dựng xã nông thôn mới

Ủy ban MTTQ huyện Càng Long: Thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ

Trao tặng kinh phí hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Yên Châu.  

Theo kết quả rà soát, tại huyện miền núi, biên giới Yên Châu có khoảng 1.190 hộ nghèo phải sống trong các căn nhà tạm đã xuống cấp, dột nát. Triển khai Đề án “Huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở, giai đoạn 2021 - 2025”, huyện Yên Châu đặt mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2025 hoàn thành việc hỗ trợ 100% hộ nghèo có khó khăn về nhà ở.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay góp sức của cộng đồng, tính đến hết quý I/2024, toàn huyện đã xóa nhà tạm cho toàn bộ hơn 1.190 hộ nghèo, hoàn thành sớm hơn một năm so với kế hoạch đề ra. Trong đó, toàn huyện đã hỗ trợ xây dựng mới khoảng 1.000 nhà, sửa chữa hơn 100 nhà, với tổng kinh phí hơn 38 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí xã hội hóa, hỗ trợ từ các cơ quan đơn vị và kinh phí do gia đình tự huy động qua vốn vay và các tổ chức, cá nhân hỗ trợ bằng ngày công.

Trong năm 2024, việc hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo đang được các huyện, thành thị trên địa bàn tỉnh Sơn La coi là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Ông Nguyễn Văn Vinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Mai Sơn cho biết, qua rà soát, tại 10 xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn có 1.039 nhà tạm, nhà dột nát cần xóa. Với quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu với kết quả cao nhất, ngay từ đầu năm, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã phối hợp với MTTQ và các tổ chức đoàn thể chủ động rà soát kỹ lưỡng về khả năng đối ứng, nguồn lực của từng gia đình để có kế hoạch hỗ trợ cụ thể. Cùng với đó, MTTQ các cấp cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động tối đa các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ kinh phí, ngày công lao động để giúp đỡ các hộ còn khó khăn xây dựng nhà ở. Từ năm 2023 đến nay, trên địa bàn 10 xã đã xóa hơn 200 nhà tạm, tổng kinh phí trên 16,7 tỷ đồng, trong đó, huy động từ các nhà tài trợ, tổ chức, cá nhân trên 2,3 tỷ đồng cùng hàng chục nghìn ngày công lao động do nhân dân đóng góp.

Ông Vi Đức Thọ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Sơn La cho biết, đầu nhiệm kỳ 2020-2025, qua rà soát trên địa bàn tỉnh có 10.595 hộ khó khăn về nhà ở cần được sửa chữa, làm mới. Phần lớn các hộ này đều đang sinh sống trong những ngôi nhà tạm, vật liệu chủ yếu là gỗ tạp, tranh, tre, nứa... thời gian sử dụng đã lâu năm tiềm ẩn nguy cơ đổ sập, không đảm bảo ổn định lâu dài. Trên cơ sở đó, tỉnh Sơn La đã ban hành Đề án “Huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở, giai đoạn 2021 - 2025”, với mục tiêu huy động mọi nguồn lực, phấn đấu đến hết năm 2025 hoàn thành việc hỗ trợ 100% hộ nghèo có khó khăn về nhà ở.

Để thực hiện mục tiêu Đề án đặt ra, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong đó chú trọng thực hiện các chương trình, dự án giúp hộ nghèo phát triển kinh tế, tiếp cận các nguồn hỗ trợ của Nhà nước theo các đề án. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh việc kêu gọi các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tích cực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ được trên 8.400 hộ xóa nhà tạm với tổng kinh phí trên 342 tỷ đồng; đã có 10/12 huyện, thành phố hoàn thành 100% xóa nhà tạm cho các hộ nghèo, gặp khó khăn về nhà ở, còn 2 huyện Thuận Châu và huyện Mai Sơn cần tiếp tục thực hiện, với tổng kinh phí dự kiến trên 80 tỷ đồng.

Vũ Mạnh