Quảng Ninh: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác giảm nghèo

(Mặt trận) -Thành công trong công tác giảm nghèo của tỉnh Quảng Ninh thời gian qua có sự tham gia tích cực của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh.

Khánh Hòa: Không để ai bị bỏ lại phía sau

Phú Yên: Quyết tâm xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo

MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Bến Tre thi đua chào mừng Đại hội X MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029

 Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh thẩm định điều kiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo từ kinh phí của Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn Vingroup). 

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh triển khai đến các ban công tác mặt trận khu dân cư; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh...

Nhiều phong trào, cuộc vận động đã được MTTQ và các đoàn thể triển khai, như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; xây dựng các chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự” và “5 cùng”; triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”; thúc đẩy chương trình khởi nghiệp, thanh niên làm kinh tế...

Năm 2022, MTTQ các cấp xây dựng, ra mắt 521 mô hình điểm tại khu dân cư về thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong đó có tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

Huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ các địa phương thực hiện các nội dung cụ thể trong chương trình xây dựng NTM, chương trình giảm nghèo bền vững được MTTQ các cấp triển khai mạnh mẽ. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì phối hợp với các các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh triển khai hỗ trợ 4 địa phương (Hạ Long, Vân Đồn, Ba Chẽ, Bình Liêu), hoàn thành chương trình xây dựng NTM năm 2022, tập trung vào nội dung tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi tư duy, nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM; huy động xã hội hóa hỗ trợ giúp đỡ 2 huyện Bình Liêu, Ba Chẽ xây dựng 827 nhà tiêu hợp vệ sinh, tổng số kinh phí 3,308 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2022, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh phân bổ nguồn Quỹ Vì người nghèo, huy động các nguồn xã hội hóa hỗ trợ, giúp đỡ xây mới, sửa chữa 318 nhà ở, trị giá trên 15,9 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. MTTQ các địa phương tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền triển khai nhiều nội dung thiết thực, sáng tạo; huy động nguồn lực xã hội (13,458 tỷ đồng và hiện vật) tham gia xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Tiêu biểu như MTTQ huyện Bình Liêu tham mưu cho huyện kêu gọi ủng hộ huyện xây dựng NTM, giảm nghèo; huyện còn huy động được hơn 2,3 tỷ đồng từ các doanh nghiệp, cơ quan, đoàn thể, cá nhân đóng góp. MTTQ huyện Ba Chẽ phối hợp với UBND huyện, các tổ chức chính trị- xã hội huyện tiếp nhận 3,3 tỷ đồng ủng hộ xây dựng huyện đạt chuẩn NTM 2022, trong đó có thực hiện công tác giảm nghèo.

Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”. Đến nay Quỹ cấp tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ hơn 521 triệu đồng. Dịp lễ, Tết, MTTQ các cấp vận động cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tổ chức các hoạt động chăm lo, thăm, tặng quà cho các hộ khó khăn, hộ nghèo, hô cận nghèo trên địa bàn.

Nỗ lực đóng góp của MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị- xã hội đã góp phần thay đổi tư duy, nhận thức của người dân trong giảm nghèo, nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

N.B