Quảng Bình: Nhân rộng 155 mô hình nông thôn mới và đô thị văn minh kiểu mẫu

(Mặt trận) -Theo ông Trần Quang Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình, thực hiện đề án xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới (KDC NTM), nông thôn mới kiểu mẫu (NTMKM) và đô thị văn minh kiểu mẫu (ĐTVMKM) giai đoạn 2020-2025 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình, đến nay, tại 8 huyện, thị xã, thành phố đã nhân rộng lên 155 mô hình ở cơ sở.

Chung tay hỗ trợ người nghèo

Thanh Hóa:Tạo sự lan tỏa phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”

Phú Yên: Triển khai mô hình điểm khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường năm 2023

 Thôn Giao Tế, xã Đức Ninh (TP. Đồng Hới) ra mắt mô hình KDC NTMKM.

Theo đó, Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới đã nhân rộng được 34 mô hình tại cơ sở; trong đó có 20 mô hình KDC ĐTVMKM và 14 mô hình KDC NTMKM. Ủy ban MTTQVN TX. Ba Đồn đã huy động xã hội hóa trên 13 tỷ đồng để triển khai nhân rộng mô hình tại 16/16 xã, phường.

Tại Bố Trạch, Ủy ban MTTQVN huyện đã nhân rộng mô hình “Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau”, hướng dẫn, chỉ đạo 8 KDC hoàn thành KDC NTMKM. Ủy ban MTTQVN huyện Lệ Thủy huy động xã hội hóa đóng góp trên 11 tỷ đồng để xây dựng các mô hình kiểu mẫu, tập trung xây dựng 74 vườn hộ kiểu mẫu tại 10 xã.

Ủy ban MTTQVN huyện Minh Hóa đã nhân rộng được 14 mô hình điểm KDC NTM cấp huyện, 10 mô hình điểm KDC cấp xã; triển khai trồng 130 nghìn cây chè tàu làm hàng rào cây xanh, trồng 2.000 cây hoa tường vi tại 15 tuyến đường, xây dựng 8 tuyến điện thắp sáng đường quê với chiều dài 17km. 

 Bà con thôn Giữa, xã Vạn Ninh (Quảng Ninh) phấn đấu hoàn thành các tiêu chí KDC NTMKM

Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Ninh triển khai xây dựng mới 2 mô hình điểm cấp huyện, 15 mô hình điểm cấp xã; tiếp tục vận động nhân dân, huy động các nguồn lực xây dựng và nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Trạch vận động xã hội hóa trên 1 tỷ đồng, triển khai xây dựng 2 mô hình KDC NTMKM cấp huyện, 14 mô hình KDC NTMKM cấp xã và 26 mô hình vườn kiễu mẫu. Ủy ban MTTQVN huyện Tuyên Hóa xây dựng 6 mô hình KDC NTM, trong đó 1 mô hình KDC NTMKM và 5 mô hình KDC NTM nâng cao.

Qua nhân rộng mô hình với nhiều cách làm hay, sáng tạo, Mặt trận các cấp tỉnh Quảng Bình đã góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, bộ mặt các KDC ngày càng khang trang, chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Thu Hiền