Phú Thọ: Nâng cao hiệu quả hoạt động Ban công tác Mặt trận khu dân cư

(Mặt trận) -Những năm qua, hoạt động của các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã tạo nên sức mạnh tổng hợp. Đây là cầu nối quan trọng trong việc vận động, tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân.

Đồng sức, đồng lòng, xây dựng quê hương Vĩnh Linh giàu đẹp

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc xã Ngọk Tem trong xây dựng xã nông thôn mới

Ủy ban MTTQ huyện Càng Long: Thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ

 Ban công tác Mặt trận Khu Đoàn Kết, phường Tiên Cát phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân tích cực xây dựng đời sống văn hóa và các phong trào thi đua.

Hiện nay, toàn thành phố Việt Trì có 176 Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư đã tích cực phối hợp với tổ trưởng tổ dân phố, các tổ chức hội, đoàn thể đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân; trực tiếp tham gia giải quyết những vướng mắc nảy sinh ở địa bàn dân cư… Thường xuyên phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia hòa giải ở cộng đồng dân cư; thực hiện quy ước, hương ước của khu dân cư. Trong năm 2022, đã vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hiến 8.711m2 đất làm đường giao thông liên khu; xây dựng, sửa chữa các công trình phúc lợi, nhà văn hóa. Kết quả bình xét gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2022: Số hộ gia đình đạt văn hóa 57.224/59.004 hộ; 12/13 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, 9/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 172/176 khu dân cư đạt văn hóa…

Trong hơn hai năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường Tiên Cát đã phối hợp với các tổ chức thành viên từng bước đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong đó phải kể đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong công tác xã hội hóa như: Lắp đèn đường và trải thảm trên tuyến đường dân sinh. Kết quả đã vận động 154 hộ, với số tiền trên 300 triệu đồng, trải thảm nhựa gần 500m, lắp đèn chiếu sáng, trồng cây xanh tuyến đường Minh Lang trị giá gần 100 triệu đồng… Đặc biệt, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, Đảng ủy, Ủy ban MTTQ phường đã triển khai mô hình Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban công tác Mặt trận tại các khu dân cư như: Tiền Phong, Minh Hà 1, Đoàn Kết. Theo đánh giá của cấp ủy địa phương, việc triển khai mô hình này đã bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự thống nhất, đồng thuận từ việc ban hành chủ trương cho đến tổ chức thực hiện. Đồng thời, phát huy vai trò dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu ở cộng đồng khu dân cư trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.

Là một khu với đặc thù có hơn 50% người dân theo đạo công giáo, bên cạnh đó trên địa bàn còn có những di tích văn hóa tâm linh như Chùa Cát Tường, Đền Tiên... Vì vậy, trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền của Chi bộ, Ban công tác mặt trận khu luôn thống nhất một chủ trương lương giáo một lòng, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, tạo lòng tin với nhân dân một cách hiệu quả. Về khu Đoàn Kết mới thấy hết sự đổi thay ở nơi đây, đường sá xanh, sạch, đẹp. Trong 5 năm liên tục khu được công nhận “Khu văn dân cư văn hóa” cấp thành phố, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo, đời sống người dân ngày được nâng lên. Để có được những thành quả đó phải kể đến hiệu quả hoạt động của Ban công tác mặt trận của khu.

Đồng chí Phùng Xuân Quý - Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng Ban công tác mặt trận khu chia sẻ: Thời gian qua, các phong trào thi đua do Ban công tác Mặt trận phát động, triển khai đã đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, tác động tích cực đến nhận thức, hành động của người dân. Chú trọng triển khai Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt công tác hòa giải. Đồng thời, phát huy vai trò tích cực của các tập thể, cá nhân điển hình, người có uy tín, các chức sắc tôn giáo; động viên mỗi cá nhân, từng gia đình trong phong trào tự quản và tương thân, tương trợ giúp đỡ nhau, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.

Qua thực tế cho thấy, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được phát động ở địa phương. Trong đó, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Đánh giá hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn trong thời gian qua, đồng chí Phạm Văn Mến - Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Việt Trì cho biết: Ban công tác Mặt trận của khu dân cư là cầu nối vững chắc để đưa ý Đảng vào lòng dân, là kênh truyền tải thông tin từ chính quyền đến mọi người dân thông qua giao tiếp; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, qua đó sớm điều chỉnh những suy nghĩ, lệch lạc, tiêu cực, định hướng được dư luận xã hội, giúp củng cố niềm tin, nâng cao nhận thức trong nhân dân.

Từ kết quả đạt được và những mặt hạn chế, để tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác mặt trận ở khu dân cư, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, của chính quyền, sự phối hợp giữa Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể từ xã, phường đến khu/tổ. Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ khu, tổ dân phố đối với hoạt động của Ban công tác mặt trận. Thường xuyên kiện toàn Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, trong đó chú trọng thành phần là người có uy tín tiêu biểu, người có thành tích sản xuất, kinh doanh giỏi.

Đinh Tú