Nông thôn mới, sức sống mới ở Phú Thọ

(Mặt trận) -Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp tỉnh Phú Thọ đã triển khai nhiều phong trào cụ thể, thiết thực để xây dựng nông thôn mới (NTM) theo hướng bền vững.

Bắc Kạn: Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6

Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Bình đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước

Tiền Giang: Dấu ấn trong công tác giảm nghèo

Người dân huyện Thanh Ba (tỉnh Phú Thọ) tích cực tham gia làm đường giao thông, xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Linh Nguyễn. 

Với sự vào cuộc tích cực của Mặt trận các cấp, diện mạo nhiều làng quê đã đổi thay, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Năm 2014 sau khi đạt chuẩn NTM, xã Đông Thành, huyện Thanh Ba bắt tay vào triển khai thực hiện xây dựng NTM nâng cao. Sau gần 10 năm, xã Đông Thành đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, 75/75 chỉ tiêu xây dựng NTM nâng cao. Có được những kết quả ấn tượng này không thể không nói đến những đóng góp tích cực của MTTQ xã khi đóng vai trò hạt nhân nòng cốt huy động người dân tham gia góp công, góp sức xây dựng quê hương.

Để góp phần hoàn thiện các tiêu chí của xã NTM nâng cao, trên cơ sở các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Đông Thành đã triển khai đến Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức thành viên cùng tham gia tuyên truyền, huy động sức mạnh toàn dân tham gia xây dựng, nâng cấp, cải tạo kết cấu hạ tầng nông thôn. Từ sự đồng thuận hưởng ứng của người dân, đã có hàng chục tỷ đồng và hàng nghìn mét vuông đất được người dân hiến tặng để mở rộng các tuyến đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi. Trong tổng nguồn lực 200 tỷ đồng huy động xây dựng NTM nâng cao thì nguồn vốn từ ngân sách xã, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhân dân đóng góp đạt gần 100 tỷ đồng. Hệ thống hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng đồng bộ với 100% đường trục xã, liên xã được cứng hóa đảm bảo tiêu chí về sáng, xanh, sạch đẹp. Hiện, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt hơn 51 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn hơn 5%.

Cùng với xã Đông Thành, nhiều vùng quê khác trên địa bàn huyện Thanh Ba cũng đang thay da đổi thịt từng ngày từ công cuộc xây dựng NTM. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong xây dựng huyện Thanh Ba đạt chuẩn NTM, địa phương đã phát động các phong trào thi đua như “Hiến đất, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm”; “Thi đua xây dựng các khu NTM kiểu mẫu”, đặc biệt là đợt thi đua cao điểm “Thanh Ba quyết tâm, chung sức xây dựng huyện NTM”.

Với phương châm “phát huy nội lực là chính”, huy động sức mạnh tổng hợp trong nhân dân, tại các xã, thị trấn MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã tích cực vào cuộc vận động người dân đóng góp sức người sức của để hoàn thiện các tiêu chí giao thông, bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu... Sau hơn 10 năm hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, toàn huyện Thanh Ba đã huy động được gần 5.000 tỷ, trong đó có 1.600 tỷ đồng được huy động từ cộng đồng dân cư. Đã có hơn 10.000 hộ dân tham gia hiến đất với tổng diện tích 57.000m2. Từ một huyện có xuất phát điểm thấp, đến nay toàn huyện đã có 18/18 xã đạt chuẩn NTM, trong đó 3 xã Đồng Xuân, Thanh Hà, Đông Thành đạt NTM nâng cao, 22 khu dân cư NTM kiểu mẫu. Thu nhập bình quân gần 50 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 4 lần so với năm 2010. Hơn 99,5% người dân hài lòng với kết quả xây dựng NTM.

Ông Nguyễn Hải - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ khẳng định, với nhiều phong trào cụ thể thiết thực trong triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” MTTQ các cấp đã góp phần to lớn vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thông qua những cách làm sáng tạo, Mặt trận các cấp đã vận động sự đóng góp trực tiếp của các tầng lớp nhân dân như hiến đất, ủng hộ tiền, ngày công lao động để xây dựng đường giao thông, các công trình phúc lợi xã hội, góp phần làm cho diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện và nâng cao.

Vũ Mạnh