Ninh Bình: Đảng bộ xã Yên Lộc lãnh đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao

(Mặt trận) - Với quan niệm xây dựng nông thôn mới (NTM) chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, do đó, sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2015, Đảng bộ, chính quyền xã Yên Lộc tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đưa xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm 2022.

Đồng sức, đồng lòng, xây dựng quê hương Vĩnh Linh giàu đẹp

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc xã Ngọk Tem trong xây dựng xã nông thôn mới

Ủy ban MTTQ huyện Càng Long: Thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ

Nhân dân xã Yên Lộc tích cực hưởng ứng, tự nguyện tháo dỡ tường rào, hiến đất mở rộng đường dong, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp. 

Xác định mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn kiểu mẫu là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và lâu dài của cả hệ thống chính trị, do vậy, Đảng ủy xã đã kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng NTM và Ban Phát triển tại các xóm; chỉ đạo UBND xã xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

Đảng ủy, chính quyền xã đã thực hiện việc phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên, cán bộ, công chức, đảng viên, các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên phải thực sự tâm huyết, gương mẫu, trách nhiệm để tuyên truyền đến nhân dân, tạo thành phong trào sâu rộng trong cộng đồng dân cư. 

Quá trình thực hiện, xã Yên Lộc tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung về xây dựng NTM nâng cao đến mọi đối tượng, các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức phong phú nhằm cung cấp đầy đủ thông tin để nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa, nội dung của chương trình. 

MTTQ và các đoàn thể xã vận động, hướng dẫn hội viên, đoàn viên, nhân dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường như: "nhà sạch, vườn đẹp", nông dân sản xuất kinh doanh giỏi", "thắp sáng đường quê", "dòng sông xanh"… Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã và các Ban Phát triển thôn hàng năm đều được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về NTM nâng cao, kiểu mẫu. 

Cùng với đó, Đảng ủy, UBND xã tích cực huy động các nguồn lực để đầu tư, cải tạo, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên các nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu như: đường giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, trường học... 

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, cơ giới hóa vào sản xuất gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chú trọng phát triển các mô hình sản xuất, chăn nuôi tập trung theo hướng hàng hóa, đồng thời,mở rộng các ngành nghề TTCN, dịch vụ...nhằm nâng cao thu nhập cho nhân dân. 

Từ việc lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, giai đoạn 2016- 2021, toàn xã đã nâng cấp và làm mới được 15,98 km đường giao thông nông thôn; thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 45 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,03%...

Bên cạnh việc tích cực thực hiện các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, Đảng ủy, UBND xã đã lựa chọn xóm 3 và xóm 12 để đầu tư xây dựng trở thành khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2022. 

Đồng chí Vũ Đình Chiếu, Bí thư chi bộ, xóm trưởng xóm 12 chia sẻ: Sau khi nhận được chủ trương của cấp trên, chi bộ đã họp, xác định mục tiêu xây dựng khu dân cư kiểu mẫu cần có sự chung tay của cán bộ, đảng viên và nhân dân, vì vậy, công tác tuyên truyền phải đặt lên hàng đầu. 

Không quản ngày đêm, lãnh đạo xóm cùng các đoàn thể đi từng ngõ, gõ từng nhà để thuyết phục bà con vì mục tiêu lớn, vì lợi ích của xóm; chúng tôi còn kêu gọi sự chung tay góp sức của con em quê hương đi làm ăn xa. Người dân trong xóm đã đồng lòng tháo dỡ các công trình kiên cố, tự nguyện hiến hàng ngàn mét vuông đất và tham gia đóng góp kinh phí để làm trên 1.900m đường và mương thủy lợi nội đồng;mở rộng 9 đường dong ngõ từ 1-2m lên tới 4-5m, xây 7 rãnh thoát nước và các công trình phụ trợ nhà văn hóa… đến nay, 100% các tuyến đường trong xóm đã hoàn thành khang trang, to, đẹp. 

Đồng chí Phạm Văn Phan, Chủ tịch UBND xã Yên Lộc cho biết: Qua rà soát, đối chiếu với các tiêu chí theo quy định, xã còn 3/19 tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí về giao thông, thu nhập, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn. Với mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, trong thời gian tới, Đảng ủy, UBND xã tiếp tục nêu cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong xây dựng NTM nâng cao; chú trọng phát huy vai trò chủ thể của người dân trên tinh thần "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng". 

Tập trung đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến giao thông, lắp đặt các biển báo, biển chỉ dẫn, gờ, giảm tốc, trồng cây xanh, đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp. Chú trọng đổi mới hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả, khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất theo hướng hàng hóa, áp dụng tiến bộ KHKT phù hợp với điều kiện của địa phương. 

Hiện, UBND xã đang tạo điều kiện cho một số hộ chuyển đổi mô hình sản xuất trên đất trồng lúa ứng dụng công nghệ cao, mô hình áp dụng cơ giới hóa các khâu trong sản xuất gắn với sản xuất thực phẩm. 

Chỉ đạo các HTX nông nghiệp tích cực đưa máy móc vào sản xuất từ khâu gieo hạt đến khâu phơi sấy sản phẩm để giảm thiểu lao động trong ngành nông nghiệp; khuyến khích mở rộng các ngành nghề TTCN- dịch vụ gắn với đào tạo và giải quyết việc làm nhằm tăng thu nhập cho người dân… 

Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, phấn đấu hoàn thành 3 tiêu chí chưa đạt trước quý IV/2022, hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao trong năm 2022.