Người có uy tín trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

(Mặt trận) -Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, người có uy tín (NCUT) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

MTTQ Yên Bình phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết toàn dân tộc

TP.Tân An: Chung tay chăm lo cho người nghèo

Đồng Nai: Chi hội '5 không, 3 sạch' xây dựng nông thôn mới

 Những người có uy tín tỉnh Cao Bằng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc phát huy vai trò trong cộng đồng dân cư.

Khu dân cư tổ dân phố 5, thị trấn Bảo Lạc (Bảo Lạc) sạch sẽ, người dân đoàn kết thi đua lao động, sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh… Kết quả đó thể hiện sự nỗ lực, đồng thuận của cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân, đặc biệt có một phần đóng góp không nhỏ của NCUT Lê Thanh Ái.

Được người dân tín nhiệm bầu là NCUT ở khu dân cư, ông Ái luôn phát huy vai trò, tiếng nói của mình trong những công việc chung của tổ dân phố, của thị trấn. Đặc biệt, thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với vai trò và uy tín của mình, ông Ái tích cực tuyên truyền bà con trong tổ dân phố cùng nhau tham gia học tập, lao động sáng tạo, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhất là những cây có giá trị kinh tế cao như quế, sa mộc… nhằm nâng cao mức thu nhập cho gia đình, ổn định đời sống. Vận động người dân tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thể hiện qua việc cưới, việc tang và lễ hội. Hiện nay các đám tang ở trên địa bàn tổ dân phố không có tình trạng để kéo dài nhiều ngày, không đưa đám vào ban đêm, dần loại bỏ các thủ tục lạc hậu làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, trong đám tang không có người uống rượu say; phong tục thách cưới cũng được loại bỏ những thủ tục rườm rà, không cần thiết nhưng vẫn duy trì những phong tục, tập quán ngày xưa để lại, nhằm lưu giữ được nét đặc trưng thể hiện bản sắc văn hóa của dân tộc. 

Ông Ái còn tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp gần 100 triệu đồng, ngày công lao động để tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa được nhà nước công nhận, như: Chùa Vân An, Miếu Quan Đế, Dinh thự họ Nông, Đền Đức Thánh Trần. Tích cực vận động tham gia các hoạt động như lễ hội lồng tồng, chợ phong lưu làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Những đóng góp của ông Ái góp phần nâng cao đời sống vật chất, tỉnh thần của nhân dân ở khu dân cư. Hiện nay, thu nhập bình quân của tổ dân phố đạt 50 triệu đồng/người/năm; tổ dân phố còn có 3 hộ cận nghèo, không còn hộ nghèo; nhà văn hóa, sân thể thao được xây dựng khang trang, đường đi giữa các tổ, liên gia được bê tông hóa, khu dân phố ngày càng đổi mới, phát triển theo hướng văn minh, hiện đại.

Ông Nông Ích Tuần, NCUT xóm Răng Xe, xã An Lạc (Hạ Lang) luôn được mọi người nể trọng, mến phục không chỉ bởi sự nhiệt tình, trách nhiệm của ông mà còn bởi sự hiểu biết, luôn quan tâm đến cuộc sống bà con trong xóm. Ông Tuần cho biết: Bản thân tôi được nhân dân tín nhiệm bầu là NCUT tiêu biểu từ năm 2020. Triển khai, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tôi luôn xác định với vai trò là NCUT, là bí thư chi bộ trước tiên phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong xóm thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, thực hiện nếp sống mới, giữ gìn vệ sinh môi trường, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, phát triển kinh tế hộ gia đình, xóa đói giảm nghèo, cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất trong dân, hằng năm tôi tuyên truyền, vận động nhân dân tổ chức tốt “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư. Qua đó tập hợp, động viên và phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn dân cùng chung tay, góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn xóm, xã. Trong ngày hội, xóm tổ chức các nội dung chương trình, bảo đảm nội dung hướng dẫn của MTTQ cấp trên, báo cáo kết quả thực hiện 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong năm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cuộc vận động của năm tiếp theo; biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu; tổ chức phát động thi đua và ký kết thực hiện tới toàn thể nhân dân và các tổ chức thành viên của Mặt trận…, tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

Với tinh thần cần cù, sáng tạo, mong muốn cống hiến cho xã hội, nhiều NCUT là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, động viên con, cháu, vận động người dân trong thôn, bản tích cực phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xóa bỏ những tập quán canh tác lạc hậu, tạo ra những mô hình điển hình, góp phần giảm nghèo ở địa phương. NCUT góp phần cùng với hệ thống chính trị của tỉnh đạt được nhiều thành tựu trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay, toàn tỉnh có 17 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 16 xóm đạt chuẩn nông thôn mới. Một số xã, xóm đang phấn đấu đạt nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Minh Hòa