Ngày hội Đại đoàn kết- kết nối cộng đồng xây dựng quê hương

(Mặt trận) -20 năm qua, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được cả hệ thống chính trị vào cuộc và sự tham gia hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Từ đó, thắt chặt hơn sự gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị- xã hội với nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất toàn dân tộc, để ngày hội thực sự là “Ngày hội của nhân dân”.

Khánh Hòa: Không để ai bị bỏ lại phía sau

Phú Yên: Quyết tâm xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo

MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Bến Tre thi đua chào mừng Đại hội X MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029

Lan tỏa giá trị tốt đẹp của ngày hội

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thành Thế nhấn mạnh: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được hình thành từ yêu cầu thực tiễn nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của MTTQ trong thời kỳ mới. Sau 20 năm triển khai tổ chức, ngày hội đã phần nào phản ánh được đời sống chính trị, xã hội của địa phương, tạo nên nét riêng của công tác mặt trận và dấu ấn tốt đẹp trong cộng đồng.

 Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, qua 20 năm triển khai thực hiện, Ngày hội Đại đoàn kết ở các khu dân cư ngày càng hoàn thiện hơn từ nội dung đến hình thức, tạo được bầu không khí hân hoan, rộn ràng, ấm áp, thân tình trong cộng đồng dân cư. Trong đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã góp phần nâng cao đời sống của nhân dân, từng bước xây dựng bộ mặt đô thị và nông thôn của tỉnh ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Hiện toàn tỉnh Vĩnh Long có 72/87 xã đạt chuẩn NTM (đạt 82,75%); 16/20 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị (đạt 80%). Phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa” đã góp phần tăng số hộ gia đình đạt 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa từ 88% năm 2004 lên 98,1% vào năm 2022; khu dân cư đạt văn hóa từ 86,1% năm 2004 lên 96% năm 2022. 

Huy động và xuất Quỹ Vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội để hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo trong toàn tỉnh với số tiền trên 960 tỷ đồng và hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 23.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở. 

Ông Lê Anh Nghĩa- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vũng Liêm, cho biết: “Trong những năm qua, Huyện ủy Vũng Liêm lãnh đạo MTTQ các cấp phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quan tâm chỉ đạo tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực”. 

Trong ngày hội, huyện có 156/156 khu dân cư tổ chức phần lễ (đạt 100%), trên 85% khu dân cư tổ chức phần lễ và phần hội và 100% khu dân cư tổ chức bữa cơm đại đoàn kết; góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa và tình đoàn kết, nghĩa đồng bào trong mỗi cộng đồng.  

Theo bà Ôn Thị Thanh Thủy- Trưởng Ban Công tác mặt trận Khóm 6 (Phường 2, TP Vĩnh Long), Ban Công tác mặt trận Khóm 6 xác định là phải thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, lấy kết quả của phong trào làm cơ sở để tổ chức ngày hội. 

“Ngày hội cũng là dịp để các ngành, các cấp có dịp giao lưu, trao đổi, đối thoại trực tiếp, lắng nghe những ý kiến bức xúc và tâm tình của nhân dân; được nghe, được chia sẻ nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý báu của khóm, tổ tự quản trong đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Từ đó, tạo sự gắn bó tình làng nghĩa xóm và củng cố thêm khối đại đoàn kết toàn dân tộc”- bà Ôn Thị Thanh Thủy chia sẻ.  

Thông qua ngày hội, toàn tỉnh đã có trên 33.000 tập thể và hơn 70.000 cá nhân tiêu biểu, có nhiều thành tích đóng góp trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo tình hình an ninh, trật tự tại địa phương được biểu dương, khen thưởng. 

Nâng cao vai trò của MTTQ

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Trần Thanh Lâm cho biết, trong giai đoạn mới, tỉnh tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, là diễn đàn dân chủ hàng năm để cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị gắn bó mật thiết với nhân dân, tiếp xúc và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời trao đổi, giải đáp những vấn đề người dân quan tâm. 

Theo đó, tỉnh phấn đấu hàng năm có 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; 100% cán bộ, đảng viên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị và 60% đại diện hộ gia đình ở khu dân cư tham gia ngày hội… 

Ông Nguyễn Thành Thế- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cho rằng: Trong thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tư cách là tổ chức liên minh chính trị rộng lớn nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và tạo sự đồng thuận ngày càng cao trong toàn xã hội. 

Mỗi năm, việc tổ chức ngày hội cần lựa chọn chủ đề thích hợp, khuyến khích tổ chức theo hình thức liên khu dân cư, tạo điều kiện trao đổi, học tập lẫn nhau, tăng tình đoàn kết, gắn bó giữa các khu dân cư. 

Mỗi khu dân cư, mỗi địa phương phấn đấu có ít nhất 1 công trình cụ thể trong dịp tổ chức ngày hội; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân, gia đình tiêu biểu, có nhiều thành tích đóng góp trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và tham gia xây dựng cộng đồng. 

Ngoài ra, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực nhằm chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; vận động nhân dân chăm lo phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Các cấp ủy Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội thực hiện tốt công tác xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển đảng viên, vận động quần chúng nhân dân tham gia các tổ chức đoàn thể; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động, đảm bảo yêu cầu trong tình hình mới với phương châm: Khu dân cư mạnh thì xã mới mạnh, xã mạnh thì huyện, tỉnh mới mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã tặng bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 107 tập thể và 214 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023.

TUYẾT NGA