Nam Định: Hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc phát động

(Mặt trận) -Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là người yêu nước nhất”, trong những năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Nam Định đã tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân triển khai phong trào thi đua yêu nước đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Ấm tình đoàn kết

Lai Châu: Kết nối tiêu dùng hàng Việt ở vùng cao

Lâm Thao: Chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh

 Đường nội đồng xã Nam Dương được nhân dân đóng góp xây dựng tạo thuận lợi cho sản xuất. 

MTTQ các cấp tỉnh Nam Định đã tổ chức nhiều phong trào thi đua phong phú, đa dạng, nội dung thi đua phù hợp, có tác dụng thiết thực, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia. Phong trào thi đua được triển khai trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội với nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh. Nổi bật là các phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Trong đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã được triển khai sâu rộng đến các khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh với những tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể. Triển khai cuộc vận động, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân cùng nhau đoàn kết phát triển kinh tế, giúp đỡ nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng với các việc làm cụ thể như giúp nhau về vốn, vật tư, cây, con giống, kinh nghiệm sản xuất, tiếp thu các tiến bộ khoa học kỹ thuật để chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở mang ngành nghề, giải quyết việc làm; giúp nhau về vật liệu, ngày công lao động để cùng với các nguồn lực khác của Nhà nước hỗ trợ người nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Thực hiện chương trình an sinh xã hội và chăm lo Tết cho người nghèo, MTTQ các cấp còn phối hợp với các tổ chức thành viên, vận động các doanh nghiệp trong tỉnh thiết thực chăm lo, đảm bảo đời sống cho các đối tượng chính sách, người có công, hưởng trợ cấp xã hội, người nghèo... Trong đó, năm 2021, Quỹ “Vì người nghèo” của MTTQ các cấp đã thăm, tặng quà cho 13.766 hộ nghèo với tổng trị giá trên 3,6 tỷ đồng. Từ kết quả đạt được đã góp phần quan trọng vào quá trình giảm nghèo bền vững của tỉnh với tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn dưới 1%.

Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp, huy động mọi nguồn lực để duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM; xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Tiêu biểu như MTTQ các cấp huyện Hải Hậu đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân; khai thác mọi nguồn lực từ con em xa quê đang sinh sống trong và ngoài nước, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm... đồng hành, ủng hộ phong trào xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Trong 5 năm qua, toàn huyện đã huy động gần 1.000 tỷ đồng (riêng xây dựng NTM kiểu mẫu 254 tỷ đồng), nhân dân đã ủng hộ gần 100 nghìn ngày công lao động làm đường giao thông và các công trình phúc lợi xã hội.

Tại huyện Xuân Trường, thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, MTTQ và các tổ chức đoàn thể có nhiều mô hình, phần việc cụ thể, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Toàn huyện đã xây dựng được 586 mô hình giúp nhau giảm nghèo bền vững, 289 mô hình liên kết phát triển sản xuất. Qua việc tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM nâng cao của các xã, thị trấn, đã có trên 97% người dân hài lòng. Năm 2022 toàn huyện phấn đấu 20/20 xã, thị trấn và huyện Xuân Trường đạt chuẩn NTM nâng cao. Qua phong trào xây dựng NTM do MTTQ phát động đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới; hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nhà văn hóa, trường học, trạm y tế được đầu tư nâng cấp; công tác bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện thường xuyên…

Đặc biệt, thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, MTTQ các cấp tỉnh Nam Định đã huy động sự vào cuộc của cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực thi đua phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh, đoàn kết, chung sức, chung lòng, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau cùng vượt qua khó khăn. MTTQ tỉnh ban hành thư kêu gọi gửi đến các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động trên địa bàn tỉnh hưởng lương từ ngân sách Nhà nước ủng hộ ít nhất 1 ngày lương hoặc 1 ngày thu nhập; công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước làm việc tại các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân ủng hộ trên tinh thần tự nguyện. Kết quả, toàn tỉnh đã vận động ủng hộ được 59,5 tỷ đồng và số lượng lớn hàng hóa, trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch. 

Thời gian tới, MTTQ các cấp tỉnh Nam Định tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở; bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, cấp bách và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để tổ chức phát động các phong trào thi đua với hình thức phong phú, hấp dẫn, phù hợp với đặc thù của từng địa phương, cơ sở; đề cao tính hiệu quả, thiết thực của phong trào thi đua; thường xuyên quan tâm xây dựng, phát hiện cách làm hay, sáng tạo, nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt nhằm thúc đẩy, cổ vũ các phong trào thi đua./.

Lam Hồng