MTTQ thành phố Đà Lạt tích cực tuyên truyền xây dựng đô thị văn minh

(Mặt trận) -Thời gian qua, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu hướng đến tạo chuyển biến rõ nét thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh" với những nét khác biệt, đặc trưng riêng. Qua đó, góp phần chung vào quá trình xây dựng, phát triển toàn diện thành phố Đà Lạt ngày càng văn minh - hiện đại.

Lai Châu: Kết nối tiêu dùng hàng Việt ở vùng cao

Lâm Thao: Chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh

MTTQ phường Bồng Lai phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động

 Xây dựng thành phố Đà Lạt thành đô thị thông minh, xanh

MTTQ và các đoàn thể thành phố Đà Lạt đã tập trung phát triển đô thị văn minh trên tinh thần phát huy mạnh mẽ sáng kiến và khả năng tự quản của Nhân dân. Phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện hiệu quả các nội dung xây dựng nếp sống văn minh trên các lĩnh vực trật tự xây dựng; giao tiếp ứng xử nơi công cộng; trong sản xuất, kinh doanh dịch vụ, thương mại; tham gia giao thông; trong ứng xử với môi trường tự nhiên; trong tổ chức tang lễ, việc cưới, lễ hội, sinh hoạt tín ngưỡng và xây dựng môi trường xã hội an toàn, thân thiện, văn minh. Qua đó đã góp phần phát huy và giữ gìn những giá trị truyền thống tốt đẹp của người Đà Lạt với phong cách hiền hòa, thanh lịch và mến khách theo chuẩn mực trong ứng xử của tổ chức và cá nhân trên địa bàn thành phố. Toàn hệ thống chính trị thành phố đã vận động Nhân dân đóng góp xây dựng 125 công trình nâng cấp hạ tầng cơ sở, hội trường sinh hoạt, bắt đèn chiếu sáng, làm mới, nâng cấp đường hẻm liên thôn, liên tổ, lắp đặt camera an ninh...  với tổng trị giá vận động trong dân lên tới trên 77 tỷ đồng, 1.200 công lao động. 

Ông Nguyễn Quang Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đà Lạt cho biết: Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố luôn xác định việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, trong đó có Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, với nội dung xây dựng đô thị văn minh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, cần phải huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng hành, hưởng ứng tích cực của người dân. Xác định vai trò nòng cốt của MTTQ trong triển khai thực hiện cuộc vận động, được sự thống nhất của Thường trực Thành ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã ban hành Hướng dẫn về “Công tác chỉ đạo điểm, xây dựng mô hình điểm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” từ năm 2017”. Theo đó, xác định mô hình điểm của thành phố Đà Lạt là Mô hình “Xây dựng đô thị văn minh”, Phường 1 có Mô hình “Duy trì và nâng chuẩn phường văn minh đô thị” và Phường 4 có Mô hình “Xây dựng phường văn minh đô thị”. Theo đó, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đã triển khai các hoạt động thực hiện chương trình phối hợp, xây dựng những câu lạc bộ, các công trình thi đua và những mô hình mới đã phát huy được tính tích cực, sáng tạo và nội lực của các tầng lớp Nhân dân thành phố. 

Theo thống kê, toàn thành phố hiện đã xây dựng và duy trì được 37 mô hình tôn giáo và khu dân cư tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, 88 mô hình bảo vệ môi trường, 204 tổ tự quản vệ sinh môi trường, 2 mô hình về thu gom phân loại bao bì thuốc bảo vệ thực vật, 112 mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc, 89 mô hình đảm bảo an toàn giao thông, 36 mô hình đảm bảo an toàn thực phẩm, 96 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, 6 mô hình chăm sóc, bảo vệ trẻ em, 42 mô hình xây dựng gia đình hạnh phúc... Hàng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động thi đua trong hệ thống MTTQ từ thành phố đến phường, xã, đồng thời, hướng dẫn các nội dung trọng tâm của cuộc vận động. Đến nay, 12/12 phường đều đạt tiêu chuẩn phường văn minh đô thị.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Lạt, các tổ chức thành viên phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên trang “Đại đoàn kết – sức mạnh và sự lan tỏa” (giai đoạn 2019 - 2024), số phát sóng đầu tiên được thực hiện vào tháng 10/2019 đến nay vẫn hoạt động và mang lại những hiệu quả thiết thực; đồng thời, qua hệ thống zalo nhóm, fanpage của MTTQ các cấp đã kịp thời chuyển tải những nội dung cần thiết, nhanh chóng và kịp thời đến với các tổ chức, phường, xã và Nhân dân.

Cùng với việc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt trong những năm qua, Hội thi “Xanh, sạch, đẹp” của thành phố là nét riêng và được duy trì hàng năm. Qua đó từng bước tạo sự chuyển biến trong nhận thức, nâng cao ý thức tự quản, trách nhiệm của người dân, huy động được các nguồn lực, sự đồng thuận của các cơ quan, đơn vị, cơ sở tôn giáo, trường học, của từng khu dân cư, hộ gia đình cùng với Đảng bộ, chính quyền thành phố tôn tạo chỉnh trang trật tự văn minh đô thị, giữ gìn môi trường sinh thái tự nhiên và xã hội của thành phố ngày càng thân thiện, phát triển hài hòa theo hướng bền vững. 

Kết quả hàng năm có trên 95% hộ gia đình và khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa. Qua triển khai thực hiện cuộc vận động cũng đã phát huy được tính tích cực, sáng tạo và nội lực của các tầng lớp Nhân dân thành phố, Phong trào “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” hoặc do dân tự làm để xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị văn minh tiếp tục được Nhân dân đồng thuận. 

Để công tác tuyên truyền, vận động xây dựng văn minh đô thị ngày càng có hiệu quả, MTTQ Việt Nam thành phố xác định thời gian tới sẽ tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền theo Đề án số 01 của Mặt trận Trung ương và kế hoạch thực hiện hàng năm của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên và các cơ quan chức năng. Tập trung tuyên truyền Nhân dân thực hiện nghiêm Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa người Đà Lạt do UBND thành phố ban hành nhằm góp phần giữ gìn phong cách hiền hòa, thanh lịch và mến khách, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của người Đà Lạt; xây dựng TP Đà Lạt văn minh, hiện đại, hội nhập và phát triển...

N.T