MTTQ huyện Tiên Du đoàn kết xây dựng Nông thôn mới

(Mặt trận) -Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng NTM ở địa phương.

An Giang: Chung sức để người nghèo “an cư lạc nghiệp”

Bắc Giang phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trong năm 2024

Thái Nguyên: Lan tỏa tinh thần dùng hàng Việt

 Diện mạo Nông thôn mới xã Phật Tích.

Ủy ban MTTQ các cấp huyện Tiên Du cụ thể hóa 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” với 19 tiêu chí NTM nâng cao thành chương trình, phần việc cụ thể; xây dựng các mô hình phù hợp, trên cơ sở sơ kết, tổng kết, nhân rộng những mô hình hiệu quả. Đồng thời, hướng dẫn MTTQ các xã, thị trấn, Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư đăng ký xây dựng NTM bằng những việc làm cụ thể, thiết  thực như: Phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, tham gia bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự,… Qua đó, tạo sức lan tỏa, từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM.

Để nâng cao chất lượng đời sống người dân, Ủy ban MTTQ huyện vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; phát triển tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ. Toàn huyện hiện có 9 trang trại chăn nuôi tập trung xa khu dân cư ứng dụng công nghệ cao với quy mô nuôi từ 1.000 đến 4.000 con lợn thương phẩm/lứa; 17 hộ nuôi trồng thủy sản đạt tiêu chuẩn VietGAP; 9 mô hình trồng trọt nhà màng, nhà kính quy mô từ 1.000m2 đến 20.000 m2… góp phần đưa giá trị trồng trọt đạt 114,2 triệu đồng/ha. Trên địa bàn huyện có 2.154 doanh nghiệp đang hoạt động ổn định, tạo việc làm thường xuyên cho hàng nghìn lao động. Cùng với đó, MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo về giống, vốn, cây trồng, vật nuôi để sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế; xây dựng 13 mô hình giúp nhau xóa đói giảm nghèo với 506 hộ tham gia. Đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,18%.
Trong xây dựng hạ tầng NTM cùng với sự đầu tư của nhà nước, người dân tích cực đóng góp tiền của, công sức xây dựng hạ tầng cơ sở ngày càng khang trang. Từ đầu năm đến nay, nhân dân trong huyện đóng góp hơn 10 tỷ đồng xây dựng hạ tầng NTM. Đến nay, 100% đường làng, ngõ xóm trên địa bàn huyện được bê tông hóa; các công trình phúc lợi như: Nhà văn hóa, Trạm y tế, trường học, khu vui chơi thể thao... được xây dựng khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa, sinh hoạt, hội họp của nhân dân.
Thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa, các địa phương thành lập, duy trì các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Hằng năm, huyện có hơn 90% số khu dân cư đạt danh hiệu Làng văn hóa, Khu phố văn hóa; hơn 92% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực, từ đầu năm đến nay tỷ lệ hỏa táng, điện táng đạt hơn 62%.

Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) đảm bảo vệ sinh môi trường được MTTQ đẩy mạnh. Thực hiện Nghị quyết 87/NQ-TU về xây dựng “Tỉnh ATGT”,  MTTQ huyện đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT trên hệ thống các trang Fanpage, facebook, Website, Zalo, trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh cơ sở; tổ chức ký cam kết về việc chấp hành trật tự ATGT tới 100% cán bộ công chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị; phối hợp tổ chức 25 buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT với hơn 10.500 người tham gia. Qua đó, ý thức của các tầng lớp nhân dân khi tham gia giao thông được nâng cao. Huy động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, Ủy ban MTTQ huyện xây dựng mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”; các đoàn thể phát động, duy trì hiệu quả các mô hình: “Làng 3 sạch”, “Xử lý rác thải hữu cơ bằng men vi sinh IMO”, “Đường hoa phụ nữ”, “Ngày chủ nhật xanh”, duy trì các tuyến đường tự quản… góp phần giữ gìn, xây dựng môi trường ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Đến nay, huyện Tiên Du có 2 xã Tân Chi và Phật Tích đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Với mục tiêu đến hết năm 2024, toàn bộ các xã thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao đều cán đích, Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động, phát huy sức mạnh toàn dân tham gia; duy trì, nhân rộng các mô hình điểm về xây dựng NTM; phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Mai Phương