MTTQ huyện Thuận Thành tham gia xây dựng Nông thôn mới

(Mặt trận) -Những năm qua, Ủy ban MTTQ huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đẩy mạnh vận động nhân dân thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”. Qua đó, thiết thực nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước đưa huyện đạt các tiêu chí NTM.

Hiệu quả từ công tác phối hợp bảo vệ an ninh trật tự

Cà Mau phát huy vai trò của Mặt trận các cấp trong công tác vận động giảm nghèo

Lai Châu: Đồng lòng xây dựng nông thôn mới

Ảnh Minh họa

Để triển khai CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” phù hợp với đặc điểm của địa phương, MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trong huyện gắn thực hiện các nội dung của CVĐ với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ đó, xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo, huy động được nhiều nguồn lực đóng góp cho xây dựng NTM. 5 năm qua, MTTQ các xã đăng ký gần 2.000 việc làm cụ thể. Trong phát triển kinh tế, MTTQ huyện phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tích tụ ruộng đất, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, tạo ra nhiều việc làm cho người lao động, tăng thu nhập. Hiện toàn huyện có 50 ha lúa hàng hóa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP; hơn 28.000 m2 trồng rau an toàn, rau hữu cơ; hơn 200 mô hình kinh tế trang trại. Các ngành nghề truyền thống được khôi phục và phát triển, đồng thời phát triển thêm các ngành nghề mới phù hợp với kinh tế thị trường. Hơn 51% số hộ tham gia sản xuất, kinh doanh các ngành nghề: Dệt, may, làm đậu, mây tre đan, tranh dân gian, giấy màu;... Nhằm giúp người dân có vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, trong 5 năm qua các đoàn thể chính trị - xã hội đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho đoàn viên, hội viên vay gần 170 tỷ đồng. Đời sống người dân được nâng cao, hiện thu nhập bình quân của huyện đạt 46,7 triệu đồng/người/năm.

MTTQ các cấp trong huyện tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. 5 năm qua, toàn huyện ủng hộ được hơn 6 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 493 nhà Đại đoàn kết cho người nghèo; tặng 1.331 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,21%. Đồng thời tích cực vận động nhân dân hiến đất, góp công, góp tiền và vật tư tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn. Từ khi thực hiện chương trình xây dựng NTM đến nay, huyện huy động được hơn 98,6 tỷ đồng từ cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đóng góp xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn; vận động nhân dân tự nguyện hiến gần 4.000 m2 đất và đóng góp hơn 18.500 ngày công lao động tham gia xây dựng đường giao thông, thủy lợi nội đồng và các công trình phúc lợi công cộng.

Nhằm nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, MTTQ và các đoàn thể vận động cán bộ, đảng viên, hội viên tích cực, gương mẫu đi đầu trong thực hiện Quy ước Làng văn hóa. Từ đó đưa phong trào xây dựng đời sống văn hóa ngày càng đi vào chiều sâu. Các địa phương thường xuyên tổ chức  hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhân các ngày lễ, Tết. Ban Công tác Mặt trận vận động các hộ gia đình và các dòng họ ký cam kết thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Qua đó, tạo sự chuyển biến trong tư tưởng và việc làm của nhân dân. Hiện nay, việc cưới, việc tang được tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm, loại bỏ các hủ tục; hoạt động lễ hội và mừng thọ có nhiều chuyển biến tích cực. Hằng năm, huyện có gần 90% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, hơn 86% số khu dân cư đạt danh hiệu Làng văn hóa.

Thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, MTTQ vận động nhân dân tích cực tham gia tổng vệ sinh môi trường; duy trì, nhân rộng mô hình điểm “Khu dân cư bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”, “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”. Các tổ chức thành viên thực hiện tốt các phong trào, mô hình bảo vệ môi trường như: Hội Nông dân với mô hình “Nông dân làm sạch đồng ruộng”; Đoàn Thanh niên với mô hình “Thanh niên với ngày chủ nhật xanh vì cộng đồng”; Hội Liên hiệp Phụ nữ với mô hình “Làng ba sạch”, “Đường hoa phụ nữ”,…

Cùng với đó, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội chú trọng phát huy vai trò giám sát của nhân dân thông qua Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. 5 năm qua, giám sát 257 dự án đầu tư hạ tầng nông thôn, phát hiện và phản ánh nhiều thiếu sót trong quá trình thi công, được chủ đầu tư, đơn vị thi công khắc phục kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng các công trình. MTTQ các cấp tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM ở địa phương với tỷ lệ nhân dân đồng tình nhất trí cao.
Có thể khẳng định, MTTQ các cấp huyện Thuận Thành làm tốt vai trò nòng cốt trong tập hợp, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận cao trong xã hội, góp phần đưa 17/17 xã đạt NTM,  huyện đạt các tiêu chí NTM.

Mai Phương