MTTQ huyện Quảng Trạch: Phát huy sức mạnh đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

(Mặt trận) -Thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh (ĐTVM)", thời gian qua, Mặt trận các cấp ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã có nhiều hoạt động thiết thực, hướng mạnh về cơ sở. Cuộc vận động đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Ấm tình đoàn kết

Lai Châu: Kết nối tiêu dùng hàng Việt ở vùng cao

Lâm Thao: Chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh

 Thực hiện cuộc vận động, nhân dân trên toàn huyện chung tay đóng góp tiền của, ngày công để xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, thời gian qua, Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Trạch luôn phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Theo đó, các nội dung của cuộc vận động này đã được triển khai thực hiện gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Ông Đậu Xuân Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Trạch cho biết, Ủy ban MTTQVN từ huyện đến cơ sở đã tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tầm quan trọng của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, ĐTVM”. Ngay từ đầu năm Ủy ban MTTQVN huyện đã xây dựng kế hoạch, triển khai, hướng dẫn cho Mặt trận các cấp trong huyện xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương và đề ra các tiêu chí cụ thể trong chương trình xây dựng NTM, ĐTVM. 

Trong năm 2022, 100% khu dân cư trên địa bàn huyện đều đã đăng ký các chương trình cụ thể về xây dựng NTM, ĐTVM; hơn 70% các tuyến đường chính ở các thôn, xóm, các trục đường liên thôn, liên xã trên địa bàn huyện đều được các tổ chức đoàn thể xã hội đăng ký tự quản, duy trì tuyến đường “sáng-xanh-sạch-đẹp”.

Tại xã Cảnh Dương, thực hiện nghị quyết của Đảng ủy xã về xây dựng xã NTM nâng cao, giai đoạn 2020-2025, Ủy ban MTTQVN và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện nhiều hoạt động, nhằm phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao, từ đó làm chuyển biến nhận thức của đông đảo người dân, chủ động tham gia thực hiện tốt 5 tiêu chí của cuộc vận động.     

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Cảnh Dương Trương Đình Châu cho biết: "Thực hiện nghị quyết của Đảng bộ xã, Ban Thường trực Mặt trận xã đã triển khai về Ban công tác Mặt trận các khu dân cư, tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Đến thời điểm này, toàn xã Cảnh Dương đã có 3/9 khu dân cư đạt NTM kiểu mẫu và phấn đấu đến năm 2025, có 9/9 khu dân cư hoàn thành các tiêu chí NTM kiểu mẫu theo kế hoạch đề ra".

Nhờ triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, ĐTVM”, những năm gần đây, diện mạo huyện Quảng Trạch có nhiều đổi thay, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, cảnh quan, môi trường ngày càng sạch đẹp, người dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Chỉ tính riêng năm 2022, nhân dân trong toàn huyện đã đóng góp hơn 4.600 ngày công, và huy động được 2,8 tỷ đồng tiền mặt để xây dựng NTM. Đặc biệt, từ nguồn Quỹ Vì người nghèo, Ủy ban MTTQVN các cấp huyện Quảng Trạch đã xây dựng mới 7 nhà, tu sửa 4 ngôi nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo.

Đến nay, toàn huyện Quảng Trạch có 11/17 xã đạt chuẩn NTM,100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, 31/59 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia, có 6 khu dân cư NTM kiểu mẫu và 7 vườn mẫu NTM đã được công nhận. Dự kiến đến hết năm 2022, huyện Quảng Trạch có thêm 3 khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu và 5 vườn mẫu NTM.

“Thời gian tới, Ủy ban MTTQVN các cấp huyện Quảng Trạch sẽ tiếp tục phối hợp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tầm quan trọng của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, ĐTVM” gắn với việc phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Mặt trận chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội; lắng nghe ý kiến, kịp thời phản ánh, tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp những nguyện vọng, đề xuất, sáng kiến của nhân dân trong quá trình thực hiện cuộc vận động...”, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Trạch Đậu Xuân Thủy cho biết thêm.

Ngọc Bích