MTTQ các cấp tỉnh Hà Nam nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát

(Mặt trận) -Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, những năm qua, MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức có chất lượng, hiệu quả công tác giám sát trên hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội.

MTTQ huyện Bảo Yên: Hiệu ứng từ các cuộc vận động, phong trào thi đua

MTTQ huyện An Phú “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”

TP Hà Nội: Xây lên những căn nhà yêu thương

 Lãnh đạo MTTQ xã Tân Sơn (Kim Bảng, Hà Nam) trao đổi, thống nhất các nội dung giám sát theo quy định. Ảnh: Thanh Hà

Tại Hà Nam, ngay sau khi Nghị quyết liên tịch và Thông tri hướng dẫn của Trung ương về công tác giám sát và phản biện xã hội được ban hành, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam đã kịp thời triển khai đến MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội bằng nhiều hình thức. Qua đó, giúp cán bộ, công chức trong hệ thống MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các ngành chức năng tiếp cận được các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác giám sát, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong việc phối hợp thực hiện công tác giám sát; góp phần giúp cho các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước được tổ chức thực thi đầy đủ, đạt hiệu quả, bảo đảm sát thực tiễn, có tính khả thi cao. Từ đây, hoạt động giám sát của MTTQ các cấp trong tỉnh về cơ bản đã được quy định, hướng dẫn cụ thể, đầy đủ các hình thức giám sát, bảo đảm để MTTQ các cấp phát huy tốt vai trò giám sát, đáp ứng niềm mong muốn, nguyện vọng của đại bộ phận các tầng lớp nhân dân.

Theo Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam với các cơ quan liên quan, những năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã thực hiện hàng trăm cuộc giám sát ở cấp tỉnh; chủ trì và phối hợp giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các lĩnh vực, nhất là giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; việc thực hiện Pháp lệnh Dân chủ ở xã, phường, thị trấn; giám sát đầu tư của cộng đồng, giám sát việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri… Trong đó, có nhiều nội dung giám sát quan trọng, như: việc thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ của chính quyền các cấp và đóng góp của nhân dân trong việc xây dựng nhà văn hóa thôn, xóm, tổ dân phố tại UBND các huyện, thị xã, thành phố; giám sát trực tiếp việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh tồn đọng kéo dài ở một số địa phương; giám sát cải cách thủ tục hành chính tại một số sở, ngành.

Ở cấp huyện, những năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ đã lựa chọn nội dung xây dựng kế hoạch công tác giám sát và đã thực hiện hàng trăm cuộc giám sát trên các lĩnh vực xã hội và kiến nghị những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Theo đó, MTTQ các huyện, thành phố, thị xã đã phối hợp tham gia giám sát với các cơ quan, tổ chức ở địa phương; xây dựng kế hoạch chủ trì tổ chức giám sát với các nội dung giám sát chủ yếu về thực hiện các cơ chế, chính sách về sản xuất nông nghiệp, chế độ chính sách cho cho đối tượng chính sách xã hội, công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư ở cơ sở, xây dựng làng văn hóa, nông thôn mới…

Ông Trần Minh Ngọc, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lý Nhân cho biết: Chỉ riêng việc xây dựng nông thôn mới, thông qua hoạt động giám sát cho thấy, hầu hết các phong trào, cuộc vận động triển khai trong nhân dân đều được đánh giá cao về vai trò tự quản, tính sáng tạo của các thành viên trong tổ nói riêng và của nhân dân các khu dân cư nói chung tham gia tổ chức thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh. Quá trình triển khai, mọi công việc đều công khai, minh bạch, có sự tham gia đóng góp ý kiến của nhân dân nên đã bảo đảm được các mục tiêu: tự nguyện, tự giác, tự quản, tự chịu trách nhiệm, góp phần làm thay đổi khá rõ rệt về nhận thức, trách nhiệm của người dân tham gia nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào chung.

Với cấp xã, năng lực hoạt động và tổ chức thực hiện công tác giám sát của MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội cũng đã được cải thiện tích cực khi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn đã tham gia thực hiện và chỉ đạo thực hiện thường xuyên, liên tục các cuộc giám sát góp phần vào thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm thực hiện cơ chế, chính sách và quy định đối với các tầng lớp nhân dân. Trên địa bàn huyện Kim Bảng, thông qua hoạt động giám sát của MTTQ các cấp đã góp phần phát huy quyền làm chủ, vai trò tích cực, chủ động của các tầng lớp nhân dân trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, tăng cường quy chế dân chủ ở cơ sở và bảo đảm tính công khai, minh bạch trong đầu tư, xây dựng những công trình, dự án.

Theo chia sẻ của ông Phan Thanh Sang, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng ban Giám sát đầu tư cộng đồng xã Tân Sơn, thực hiện phương châm “giám sát toàn dân” đối với chất lượng, tiến độ thi công khi các công trình, dự án trên địa bàn được triển khai, các ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát thường xuyên tại công trình về các khâu, các bước, diễn biến thi công và kịp thời phản ánh, báo cáo với chủ đầu tư, kiến nghị với đơn vị thi công khi xảy ra những hạn chế, sai sót. Ngoài ra, địa phương cũng tăng cường vai trò giám sát toàn dân trong công tác giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, xử lý chất thải và bảo vệ môi trường; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và phương án tái định canh, định cư bảo đảm quyền lợi của nhân dân; tình hình triển khai và tiến độ thực hiện các chương trình, dự án; việc thực hiện công khai, minh bạch trong đầu tư công.

MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả công tác giám sát, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, ngày càng được nâng cao về chất lượng và có nội dung thực hiện sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Việc thực hiện công tác giám sát từng bước nền nếp, có sự tham gia phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, góp phần giúp cho các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước được tổ chức thực thi đầy đủ, đạt hiệu quả.

Thanh Hà