Mặt trận Tổ quốc xã Hải Châu vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

(Mặt trận) -Thời gian qua, MTTQ xã Hải Châu, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động và đóng góp công sức, tiền của xây dựng nông thôn mới (NTM) sáng - xanh - sạch - đẹp.

MTTQ huyện Bảo Yên: Hiệu ứng từ các cuộc vận động, phong trào thi đua

MTTQ huyện An Phú “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”

TP Hà Nội: Xây lên những căn nhà yêu thương

Bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, MTTQ xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ vai trò, giá trị của xây dựng NTM kiểu mẫu chính là để phát triển nông thôn bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. MTTQ xã đã xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa thành những chương trình hành động thiết thực, phân công trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức thành viên phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng NTM kiểu mẫu. Trong đó, MTTQ xã vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, xây dựng xóm văn hóa, gia đình văn hóa. Hội Cựu chiến binh xã phát động cuộc vận động “Nâng cao chất lượng hoạt động của nhà văn hóa xóm”, xây dựng khu trung tâm nhà văn hóa khang trang, xanh - sạch - đẹp”; đôn đốc, hướng dẫn nhân dân các xóm chỉnh trang khuôn viên gia đình, đường làng, ngõ xóm. Hội Phụ nữ xã phát động cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; đảm nhận trồng, chăm sóc các tuyến đường hoa; làm tốt công tác vệ sinh môi trường; tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân mua BHYT. Hội Nông dân xã phát động phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí NTM; động viên hội viên tích cực tham gia phân loại rác thải sinh hoạt, xử lý rác thải mềm tại hố rác gia đình, thu gom vỏ bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật ngoài cánh đồng. Đoàn Thanh niên xã phối hợp thực hiện tốt công tác hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm trong thanh niên; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại các xóm, khu dân cư; tích cực tham gia phong trào sáng hóa đường giao thông nông thôn. Các xóm đều thành lập Ban chỉ đạo xây dựng NTM của xóm do bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận cơ sở làm trưởng ban, trưởng xóm làm phó ban, các thành viên trong hội đồng hương ước xóm là thành viên ban. Nhờ đó, các phong trào, hoạt động được triển khai sâu rộng ở địa phương, tạo sức lan tỏa rộng khắp, từng bước nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng NTM. Xác định xây dựng NTM kiểu mẫu phải bảo đảm 3 yếu tố: (nâng cao thu nhập, chỉnh trang hạ tầng, môi trường sạch), MTTQ xã đã chú trọng khơi dậy nguồn lực trong nhân dân để phát triển kinh tế, giảm nghèo; đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi, tham gia bảo vệ môi trường. Ngay trong những tháng đầu năm 2020, vốn huy động đóng góp xây dựng NTM kiểu mẫu của cộng đồng dân cư đạt 3,8 tỷ đồng. Đến nay, toàn xã có 12/21 xóm đạt “Xóm NTM kiểu mẫu”, trong đó các xóm 2, 3 Phú Lễ là đơn vị đầu tiên của xã được huyện công nhận “Xóm NTM kiểu mẫu”. 9 xóm đang tập trung nguồn lực phấn đấu hoàn thành “Xóm NTM kiểu mẫu”. Các xóm đã xây dựng 11km kè mương thoát nước khu dân cư; xây dựng trên 300 bồn hoa, trồng bổ sung 1.000 cây bóng mát; đầu tư lắp đặt hệ thống chiếu sáng khu dân cư với 200 cột đèn led, tổng kinh phí 700 triệu đồng. Toàn xã hiện có 768 cột đèn led, đảm bảo cảnh quan sáng -  xanh - sạch - đẹp. Xã đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý lò đốt rác thân thiện với môi trường kinh phí 350 triệu đồng; triển khai mô hình hố rác kiểu mẫu tại xóm 2, 3 thôn Phú Lễ. Ngoài tổ chuyên thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải gồm 5 người, xã phát động toàn dân tích cực tham gia bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường; vận động các hộ dân đầu tư cải tạo nâng cấp 3 công trình vệ sinh... Việc nâng cấp hệ thống đường giao thông được kết hợp với chỉnh trang khuôn viên gia đình, trồng hoa hai bên lề đường các tuyến đường và một số tuyến đường trục nội đồng. Đến nay, toàn xã đã có 18,5km đường được trồng hoa, trong đó có 12 tuyến đường hoa được huyện công nhận tuyến đường kiểu mẫu. Xã đã đầu tư xây dựng nhà văn hóa trung tâm xã 530m2 với quy mô 380 ghế ngồi, kinh phí xây dựng 6 tỷ đồng; hoàn thành xây dựng giai đoạn 1 khu Trung tâm thể thao của xã diện tích 4.000m2, sân thể thao liên xóm 1, 2, 3 Phú Lễ tổng diện tích 2.000m2, kinh phí xây dựng 2,5 tỷ đồng. 21 nhà văn hóa xóm được đầu tư xây dựng kinh phí mỗi nhà văn hóa từ 350-500 triệu đồng, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, phục vụ tốt cho các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao và các hoạt động khác của xóm.

Với sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc mạnh mẽ, hiệu quả của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động, xã Hải Châu đã đạt nhiều kết quả trong xây dựng NTM kiểu mẫu. Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 71 triệu đồng/năm; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 97%; tỷ lệ hộ nghèo không thuộc chính sách bảo trợ xã hội là 0%./.

N.B