Lai Châu: Hăng hái xây dựng nông thôn mới

(Mặt trận) -Thời gian qua, MTTQ tỉnh Lai Châu đã chủ động đổi mới, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai các phong trào thi đua, giữ gìn an ninh trật tự xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

An Giang: Chung sức để người nghèo “an cư lạc nghiệp”

Bắc Giang phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trong năm 2024

Thái Nguyên: Lan tỏa tinh thần dùng hàng Việt

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã được MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện có hiệu quả trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng và nhiệm vụ chính trị được giao. Điển hình là triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế giỏi”,…

 Nhân dân tham gia vệ sinh môi trường tại khu dân cư

Cụ thể, MTTQ tỉnh Lai Châu đã phối hợp cùng các tổ chức thành viên duy trì 169 mô hình điểm của MTTQ tỉnh về cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, vận động nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh đã tham gia đóng góp 6.328 ngày công, hiến 32.366m2 đất để xây dựng, sửa chữa trường học, đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, chỉnh trang đô thị, lát vỉa hè, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố.

Cùng với đó, các tổ chức thành viên tích cực tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh bằng các hoạt động thiết thực. Tiêu biểu, tại huyện Nậm Nhùn, Huyện đoàn đã huy động đông đảo lực lượng đoàn viên, thanh niên tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân, các nguồn xã hội hóa để mua sắm và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng nông thôn. Nhờ đó, các tuyến đường, điểm sinh hoạt văn hóa của xã Mường Mô và nhiều xã khác trên địa bàn huyện khác đã sáng điện nhờ Công trình “Thắp sáng đường nông thôn” được xây dựng và triển khai bởi thanh niên trong xã với tinh thần xung kích, tình nguyện.

Chị Vàng Thị Lun - Bí thư Huyện đoàn Nậm Nhùn cho biết, đến nay trên địa bàn huyện có 64/69 bản đã có hệ thống điện chiếu sáng với tổng số 1.210 bóng đèn gồm bóng đèn thường và bóng đèn sử dụng năng lượng mặt trời. Có điện thắp sáng không chỉ giúp đảm bảo an ninh trật tự, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân mà còn góp phần tích cực vào chương trình xây dựng NTM của địa phương.

Theo ông Sùng A Hồ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lai Châu, với những kết quả tích cực đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của MTTQ và các tổ chức thành viên phối hợp triển khai thực hiện trong 6 tháng đầu năm đã góp phần khích lệ, động viên, khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo, ý thức tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thách thức trong các tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

T.Q