Huyện Nga Sơn: Phát huy vai trò của Mặt trận trong xây dựng khu dân cư văn hóa

(Mặt trận) -Xây dựng thôn, làng, tổ dân phố văn hóa (gọi chung là khu dân cư văn hóa) là nội dung quan trọng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhằm tạo môi trường sống lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Những năm qua, bằng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, Ủy ban MTTQ huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã và đang phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt phong trào gắn với XDNTM, đô thị văn minh.

Đồng sức, đồng lòng, xây dựng quê hương Vĩnh Linh giàu đẹp

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc xã Ngọk Tem trong xây dựng xã nông thôn mới

Ủy ban MTTQ huyện Càng Long: Thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ

 Cán bộ khu dân cư Hải Bình, xã Nga Hải thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm.

Đến với thôn Trung Điền, xã Nga Trường, chúng tôi ấn tượng với đường làng bê tông rộng rãi, hai bên đường tràn ngập sắc hoa; khuôn viên nhà văn hóa thôn được đầu tư xây dựng với đầy đủ các thiết chế văn hóa đã và đang được người dân sử dụng có hiệu quả. Ông Trần Ngọc Luyến, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Trung Điền, cho biết: "Để không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, trên cơ sở nghị quyết của chi bộ, ban công tác mặt trận thôn đã cụ thể hóa các nội dung, xây dựng từng phần việc để tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí trong XDNTM. Đặc biệt trong quá trình thực hiện, Ban công tác mặt trận luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, thống nhất, bàn bạc dân chủ, đoàn kết nội bộ trong dân”.

Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, tiêu chí dễ, ít tốn kinh phí thực hiện trước, Ban công tác mặt trận thôn phối hợp với các tổ chức chính trị tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân thực hiện các tiêu chí. Từ đó tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân, tích cực tham gia, thể hiện qua các việc làm cụ thể như trong phát triển kinh tế, Nhân dân tích cực cải tạo vườn tạp; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình, đặc biệt là kinh tế trang trại; xây dựng nhiều mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả. Thôn Trung Điền có sản phẩm dưa vàng là sản phẩm nông nghiệp được truy xuất nguồn gốc xuất xứ bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm được cấp giấy chứng nhận VietGAP; đồng thời phát triển mở rộng các ngành nghề, dịch vụ, giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương, từ đó nâng cao mức thu nhập của người dân đạt 63,8 triệu đồng/người/năm, trong thôn không còn hộ nghèo.

Bên cạnh đó, MTTQ phối hợp với các tổ chức chính trị làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đóng góp, ủng hộ để nâng cấp, mở rộng, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa thôn; tủ sách của thôn đảm bảo gần 100 đầu sách các loại được đặt tại nhà văn hóa thôn. Hiện nay, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95,07%; 3 năm liên tục thôn được tặng giấy khen khu dân cư văn hóa và tỷ lệ gia đình được tặng giấy khen gia đình văn hóa là 80,3%. Với những kết quả đạt được thời gian qua, thôn Trung Điền vừa được công nhận thôn NTM kiểu mẫu năm 2023.

Để không ngừng phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ trong tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng khu dân cư văn hóa, những năm qua MTTQ các cấp huyện Nga Sơn đã phối hợp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức thành viên, gắn với việc triển khai các phong trào thi đua của các hội, đoàn thể để thống nhất, triển khai đồng bộ tới các đoàn thể, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện. Theo đó, phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa được MTTQ triển khai, lồng ghép với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” nhằm tạo sự lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục vận động Nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các loại giống cây trồng có năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế cao vào sản xuất, phát triển kinh tế trang trại, gia trại, nuôi trồng thủy sản, sản xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại. Kết quả huyện đang thực hiện các chỉ tiêu và hoàn thiện hồ sơ thẩm tra, đề nghị thẩm định đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đối với xã Nga An, NTM nâng cao đối với xã Nga Hải và 8 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 100% số thôn, xã đạt chuẩn NTM. MTTQ thực hiện việc giám sát thường xuyên, phát huy vai trò giám sát của ban thanh tra Nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chương trình, đầu tư xây dựng, chỉnh trang các hạng mục cơ sở hạ tầng nông thôn. Năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp hướng dẫn MTTQ các xã, thị trấn tổ chức, triển khai, ra mắt được 38 mô hình khu dân cư tự quản; trong đó có 9 mô hình khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường, 25 mô hình khu dân cư tự quản về an toàn thực phẩm và 4 khu dân cư tự quản sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai ở lại phía sau”, năm 2023, Ủy ban MTTQ huyện vận động được trên 400 triệu đồng; Ủy ban MTTQ huyện và ủy ban MTTQ các xã, thị trấn trích quỹ “Vì người nghèo” trao hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho 27 hộ với số tiền trên 1 tỷ đồng (trong đó cấp huyện hỗ trợ 12 nhà với tổng số tiền 480 triệu đồng). Công tác an sinh xã hội, chăm lo tết cho người nghèo, gia đình chính sách đã được MTTQ các cấp quan tâm phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên thực hiện đảm bảo hiệu quả, thiết thực, kịp thời, tạo sự tin tưởng, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân...

Bằng nhiều việc làm thiết thực, MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp đã khơi dậy sức mạnh tổng hợp trong Nhân dân để phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong Nhân dân để chung tay, góp sức thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Từ đó góp phần để phấn đấu xây dựng quê hương Nga Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trung Hiếu