Đồng bào đoàn kết, sáng tạo xây dựng nếp sống văn minh

(Mặt trận) -Thôn Sán Chá, xã Thào Chư Phìn, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai có 147 hộ, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thu Lao và dân tộc Mông. Thôn nằm trên sườn núi với khu dân cư đông đúc, nổi bật hẳn bởi đa số là nhà xây khang trang chẳng khác gì đô thị giữa núi rừng. Buổi tối, đứng ở phía trụ sở UBND xã Thào Chư Phìn nhìn sang, thôn Sán Chá có ánh điện sáng lung linh suốt đêm.

Đồng sức, đồng lòng, xây dựng quê hương Vĩnh Linh giàu đẹp

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc xã Ngọk Tem trong xây dựng xã nông thôn mới

Ủy ban MTTQ huyện Càng Long: Thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ

Anh Lù Seo Tùng, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Sán Chá cho biết: Việc thắp điện sáng đường thôn chẳng những không tốn nhiều tiền của bà con, mà còn tiết kiệm, bởi từ tháng 4 năm nay, qua tuyên truyền, vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và thôn, 147 hộ trong thôn đồng tình đóng góp mỗi hộ 100 nghìn đồng để thực hiện mô hình bóng điện năng lượng mặt trời thắp sáng khu dân cư, với 10 bóng đèn năng lượng mặt trời, tổng kinh phí hơn 16 triệu đồng.

 Người dân thôn Sán Chá (xã Thào Chư Phìn) lắp bóng điện năng lượng mặt trời cho tuyến đường thôn.

Anh Ma Seo Tráng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thào Chư Phìn cho biết: Sán Chá là thôn tiên phong trong xây dựng nếp sống văn hóa trên địa bàn xã. Từ khi có điện sáng đường thôn, bà con đi lại dễ dàng, lại đỡ tiền thắp sáng bóng điện ngoài sân. Tình hình an ninh, trật tự vì thế có nhiều chuyển biến.

 Tuyến đường trục thôn Sán Chá (xã Thào Chư Phìn) được lắp bóng điện năng lượng mặt trời từ nguồn đóng góp của người dân.

Rời xã Thào Chư Phìn, chúng tôi có mặt tại thôn Hòa Bình (xã Sán Chải) đúng dịp bà con trong thôn tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Năm 2022, thôn Hòa Bình được cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã biểu dương, khen thưởng vì đạt nhiều kết quả trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là vệ sinh môi trường và phòng, chống rác thải nhựa.

Chị Lừu Thị Chú, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Hòa Bình kể: Thôn có 127 hộ, đều là đồng bào dân tộc Mông, sống ở 4 xóm dân cư. Thực hiện Đề án “Giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025”, thứ 7 hằng tuần, bà con các xóm tổng vệ sinh trên địa bàn. Theo thói quen truyền thống, bà con đi chợ phiên hoặc đi nương thường đeo lù cở để đựng các vật dụng cần thiết nên ít sử dụng túi ni-lông. Ngoài ra, mỗi hộ trong thôn được phát 1 chiếc làn để đi chợ, do đó việc sử dụng túi ni-lông giảm hẳn.

Từ mô hình vệ sinh môi trường và phòng, chống rác thải nhựa ở thôn Hòa Bình, phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường thôn, bản sạch, đẹp được triển khai rộng ra các thôn của xã Sán Chải. Các thôn đưa quy định về bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa vào quy ước, hương ước của thôn, định kỳ tổ chức tổng vệ sinh mỗi tuần 1 lần. Việc giữ gìn vệ sinh môi trường dần trở thành việc làm tự giác của mỗi người dân, mỗi gia đình.

Đồng bào Mông ở thôn Hòa Bình (xã Sán Chải) duy trì tổng vệ môi trường mỗi tuần một lần. 

Theo ông Giàng Sín Chớ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Si Ma Cai, năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, hiệu quả, hội nhập quốc tế” trên địa bàn huyện, đồng thời tổ chức chỉ đạo mặt trận các xã, thị trấn phối hợp với các tổ chức đoàn thể quán triệt, triển khai tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong toàn huyện. 

Qua 1 năm thực hiện, đến nay, huyện Si Ma Cai đã thành lập và duy trì hiệu quả 10 mô hình “Đoàn kết, sáng tạo” ở các xã, thị trấn, nổi bật là mô hình “Bóng đèn năng lượng mặt trời thắp sáng khu dân cư” tại thôn Sán Chá, xã Thào Chư Phìn; mô hình “Vệ sinh môi trường nông thôn, chống rác thải nhựa” ở thôn Hòa Bình, xã Sán Chải; mô hình “Xây dựng tuyến phố văn minh” ở Phố Thầu, thị trấn Si Ma Cai.

Ngoài ra còn có các mô hình: “Không sinh con thứ 3”; “Cải tạo phong tục, tập quán lạc hậu trong việc tang”; “Dòng họ Sùng tự quản về an ninh, trật tự”; “Cải tạo và chăm sóc cây lê Tai nung”; “Phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”... Vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã lựa chọn 2 mô hình để đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh công nhận sản phẩm sáng tạo năm 2022.

“Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chỉ đạo MTTQ các xã tổng kết, đánh giá các mô hình. Đối với những mô hình thiết thực, hiệu quả cần tiếp tục nhân rộng”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Si Ma Cai nhấn mạnh.

Tuấn Ngọc