Điện Biên: Phát huy vai trò của Mặt trận trong công tác bảo vệ môi trường

(Mặt trận) -Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Điện Biên và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai nhiều hoạt động chung tay bảo vệ môi trường. Qua đây đã nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư, đưa chính sách pháp luật vào đời sống.

Đồng sức, đồng lòng, xây dựng quê hương Vĩnh Linh giàu đẹp

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc xã Ngọk Tem trong xây dựng xã nông thôn mới

Ủy ban MTTQ huyện Càng Long: Thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ

Tỉnh Điện Biện có đông đồng bào các dân tộc thiểu số, một số tập quán, thói quen sản xuất, sinh hoạt lạc hậu làm ảnh hưởng xấu tới môi trường như xả rác tùy tiện, chăn nuôi gia súc liền với nhà ở,… Để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, những năm vừa qua Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức trách nhiệm của cá nhân đối với môi trường, phát huy vai trò của cộng đồng trong giám sát bảo vệ môi trường; phối hợp với các tôn giáo tuyên truyền, xây dựng các mô hình tôn giáo chung tay cùng cộng đồng bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Từ năm 2017 đến nay, MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Điện Biên đã tổ chức 1.250 buổi tuyên truyền về bảo vệ môi trường với 9.550 lượt người tham dự.

 Người dân hưởng ứng hoạt động bảo vệ môi trường do Ủy ban MTTQ huyện Tủa Chùa phối hợp phát động. Ảnh: An Luých

Hình thức tuyên truyền đa dạng: tọa đàm, tập huấn, mít tinh, kết hợp tại các cuộc họp khu dân cư, hội thi “Mặt trận với công tác bảo vệ môi trường”, xây dựng phóng sự báo chí về môi trường và biến đổi khí hậu,… Qua đó nâng cao nhận thức của người dân về sự cần thiết phải bảo vệ môi trường, đồng thời đưa chính sách, pháp luật về môi trường vào đời sống, nhất là tại các địa bàn tập trung đồng bào dân tộc thiểu số.

Ghi nhận tại xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ cho thấy, các gia đình đã bố trí nơi bỏ rác sinh hoạt gọn gàng, rác thải chăn nuôi được chứa xa nhà ở, các vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật được bỏ vào nơi tập kết quy định để xử lý. Đặc biệt, các hộ gia đình hoặc từng cụm hộ gia đình đã làm lò đốt rác chung để xử lý rác thải sinh hoạt, góp phần bảo vệ môi trường tại bản làng. Công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn đến nay đã chuyển biến rất tích cực, người dân quen với việc phân loại rác, gom rác để đưa đến nơi xử lý, lò đốt rác sinh hoạt đang phát huy hiệu quả tại thôn, bản; không còn hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm dưới gầm nhà sàn.

Tại huyện Tủa Chùa, Ủy ban MTTQ huyện thường xuyên quan tâm phát huy mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường; Hàng năm tổ chức phát động các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động Vì môi trường. Ngay sau mít tinh, hội nghị tuyên truyền về những sự kiện này, người dân sẽ chung tay làm sạch, đẹp môi trường tại khu dân cư và tự điều chỉnh hành vi theo hướng tích cực thân thiện với môi trường.

Trao đổi thông tin về hoạt động bảo vệ môi trường của MTTQ các cấp tỉnh Điện Biên, đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên cho biết: Để lan tỏa hoạt động bảo vệ môi trường, Mặt trận các cấp đã đưa nội dung bảo vệ môi trường vào thực hiện tại phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Chống rác thải nhựa”. Bảo vệ môi trường cũng được đưa vào hoạt động giám sát của Mặt trận, được kết hợp phổ biến trong một số hoạt động của tôn giáo… Công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở còn nhận được sự tham gia của các tổ chức thành viên của Mặt trận. Cụ thể, Hội Phụ nữ tại các huyện: Mường Nhé, Điện Biên Đông và Tủa Chùa đã xây dựng và đưa vào thực hiện có hiệu quả mô hình “Đổi rác thải lấy tiền”, Hội Phụ nữ huyện Điện Biên với mô hình “Sạch từ nhà đến ngõ xóm”; Tỉnh Đoàn Điện Biên tham gia bảo vệ môi trường qua phong trào: “Thanh niên Điện Biên chung tay xây dựng nông thôn mới”…

Từ các chương trình, phong trào do Mặt trận phát động, giai đoạn 2017 - 2024 đã có 30.564 lượt người tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường nơi cộng cộng, thu gom trên 560 tấn rác thải, khơi thông 50 nghìn km rãnh thoát nước; phát quang 46 km bụi rậm, đường giao thông; trồng, chăm sóc hơn 5.000 cây xanh. Đến nay, các xã, bản trên địa bàn tỉnh Điện Biên đều có những giải pháp cơ bản bảo vệ môi trường, không còn tình trạng nuôi gia súc tại gầm nhà sàn; các thôn đều bố trí nơi đốt rác, xử lí rác thải sinh hoạt hợp lí với quy hoạch bãi rác của xã...

Cũng theo đồng chí Lò Văn Mừng, công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận góp phần hình thành nếp sống văn minh, thân thiện môi trường như: Hạn chế sử dụng túi nilon, phân loại và tận dụng chất thải nhựa để tái chế, bỏ rác đúng nơi quy định, tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường. Mọi người cùng có ý thức nhắc nhau bảo vệ môi trường, kiến tạo cảnh quan sạch, đẹp tại gia đình, khu dân cư, cơ quan.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên sẽ phát huy vai trò của Mặt trận cơ sở để triển khai và nhân rộng các mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường, thu gom xử lý rác tại nguồn; nâng cao chất lượng giám sát và công tác phối hợp của MTTQ đối với lĩnh vực môi trường.

An Luých