Cùng nhau xây dựng nếp sống văn minh

(Mặt trận) -Thời gian qua, MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền người dân thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

MTTQ Yên Bình phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết toàn dân tộc

TP.Tân An: Chung tay chăm lo cho người nghèo

Đồng Nai: Chi hội '5 không, 3 sạch' xây dựng nông thôn mới

 Người dân xã Thiện Kế (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) duy trì nếp sống văn minh, tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm.

Theo ông Lê Ngọc Tân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang, thực hiện Đề án Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh xây dựng thực hiện 11 chuyên trang, 3 chuyên mục Đại đoàn kết, đăng tải hơn 1.500 tin, bài trên Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ tỉnh, biên tập, gửi trên 120 tin, bài tuyên truyền đăng trên website của UBTƯ MTTQ Việt Nam, Báo Đại Đoàn Kết, Tạp chí Mặt trận. Đến nay, 100% MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đã thành lập Trang cộng đồng và thường xuyên đăng tải, cập nhật kịp thời các hoạt động của MTTQ các cấp.

Nhờ đó, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động dễ dàng đến với người dân.

Năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức thành công hội nghị trực tuyến đến các xã, thị trấn hướng dẫn triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh với 5.500 đại biểu tham dự, chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các huyện, thành phố và 138/138 xã, phường, thị trấn tổ chức gặp mặt đại biểu là người có uy tín tiêu biểu để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm, những khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Đến nay, các thủ tục trước, trong và sau đám cưới ở một số nơi đã đơn giản gọn nhẹ, nhiều gia đình tổ chức đám cưới tại Nhà văn hóa để tránh lấn chiếm vỉa hè lòng đường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Đám tang cơ bản được tổ chức tiết kiệm, loại bỏ dần các tập quán lạc hậu, góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Trong năm qua, MTTQ tỉnh Tuyên Quang đã chủ trì tổ chức 2 hội nghị tuyên truyền về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và hội nghị tuyên truyền về các chế độ, chính sách của Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tại 5 xã trên địa bàn huyện Sơn Dương với trên 560 lượt người tham dự. MTTQ các cấp tỉnh cũng phối hợp tuyên truyền 5.268 buổi với trên 412.000 lượt người tham dự về công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như qua hệ thống loa truyền thanh không dây, thông qua các cuộc họp, hội nghị tại cơ quan, thôn, xóm, tổ dân phố, sinh hoạt Ban Công tác Mặt trận, qua đó góp phần vào việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

TRUNG QUÂN