Chung tay xây dựng đô thị văn minh

(Mặt trận) -Xác định tham gia xây dựng đô thị văn minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động (CVĐ)“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Mỗi người dân - mỗi ngày một việc, góp phần làm sạch thành phố”.

Đồng sức, đồng lòng, xây dựng quê hương Vĩnh Linh giàu đẹp

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc xã Ngọk Tem trong xây dựng xã nông thôn mới

Ủy ban MTTQ huyện Càng Long: Thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ

Đồng chí Trương Ngọc Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố cho biết: “Phát huy vai trò “nòng cốt” trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tham gia xây dựng đô thị văn minh, Ủy ban MTTQ thành phố chủ động xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên để tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân; triển khai chương trình, mô hình cụ thể, thiết thực thu hút nhân dân tham gia. Hằng năm, vào Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11), MTTQ các cấp thành phố hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận (CTMT) các khu dân cư  phát động, tổ chức cho các gia đình ký cam kết thực hiện xây dựng đô thị văn minh, tập trung vào các nội dung: Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; xây dựng cảnh quan môi trường sạch đẹp; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh… Các tổ chức thành viên của Mặt trận, nhất là các tổ chức chính trị - xã hội lồng ghép 5 nội dung của CVĐ vào chương trình công tác, những phong trào thi đua huy động đoàn viên, hội viên tham gia xây dựng đô thị văn minh”.

Khu phố Đương Xá 3, phường Vạn An là một trong những đơn vị tiêu biểu triển khai hiệu quả CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với nâng cao chất lượng “Khu phố văn hóa”, “Gia đình văn hóa”. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng Ban CTMT khu phố chia sẻ: “Thực hiện Cuộc vận động, Ban CTMT, các chi hội đoàn thể chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết  phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Cùng với đẩy mạnh kinh doanh thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, khu phố vận động người dân phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng công nghệ cao, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân. Đời sống người dân được nâng cao với thu nhập bình quân đạt 4,5 triệu đồng/người/tháng. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa được duy trì hiệu quả. Năm 2022, khu phố có 98% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 5 năm liên tục khu phố đạt và giữ vững danh hiệu “Khu phố văn hóa”.

 Nhân dân phường Phong Khê tham gia trồng cây xanh hưởng ứng phong trào “Mỗi người dân - mỗi ngày một việc, góp phần làm sạch thành phố”.

Khu phố 3, phường Suối Hoa được lựa chọn xây dựng mô hình điểm “Mỗi người dân - mỗi ngày một việc, góp phần làm sạch thành phố”. Triển khai mô hình, Ban CTMT khu phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, thực hiện tốt giữ gìn vệ sinh môi trường,... Nhờ đó, nhận thức, ý thức của người dân về bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị được nâng cao. Năm 2022, khu phố đạt và giữ vững danh hiệu văn hóa, đạt các tiêu chí đô thị văn minh. Theo ông Hoàng Tiến Ngọc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Suối Hoa: “Từ hiệu quả mô hình điểm tại Khu phố 3, Ủy ban MTTQ phường phát động phong trào “Mỗi người dân - mỗi ngày một việc, góp phần làm sạch thành phố” trên địa bàn toàn phường. Hiện nay, các khu phố thực hiện tốt “Ngày Chủ nhật xanh” vào ngày Chủ nhật cuối tháng; duy trì các tuyến đường tự quản; trồng và chăm sóc cây xanh… Diện mạo đô thị, cảnh quan môi trường trên địa bàn phường được bảo đảm xanh - sạch - đẹp”.

Với sự vào cuộc tích cực của Ủy ban MTTQ các cấp thành phố và các tổ chức thành viên đến nay CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Mỗi người dân - mỗi ngày một việc, góp phần làm sạch thành phố” trở thành phong trào thi đua sôi nổi, lan tỏa mạnh mẽ. Việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị đi vào nền nếp, các khu dân cư, cơ quan, đơn vị tổ chức ra quân vệ sinh môi trường vào ngày 26 hằng tháng và duy trì hoạt động vệ sinh môi trường vào chiều thứ 6 hằng tuần; các hộ gia đình thực hiện mỗi ngày dành 10 phút làm sạch trong nhà và trước cửa nhà mình. Cơ sở hạ tầng đô thị ngày càng khang trang, hiện đại cùng với sự đầu tư từ ngân sách tỉnh và thành phố, nhân dân tích cực đóng góp ngày công lao động và tiền của để xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa và các công trình tín ngưỡng tâm linh.  Hiện, 100% các tuyến đường được trải áp phan hoặc bê tông, có hệ thống điện chiếu sáng; 100% khu dân cư có nhà văn hoá; các phường xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao, duy trì hoạt động  hiệu quả; các điểm vườn hoa, công viên được lắp đặt đầy đủ dụng cụ thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, thể lực cho nhân dân.

Thực hiện hiệu quả CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với chương trình “10 phút góp phần làm sạch thành phố” chất lượng đời sống nhân dân được nâng cao, góp phần xây dựng đô thị ngày càng hiện đại văn minh. Qua bình xét, năm 2022 thành phố Bắc Ninh có 92,1% số khu phố đạt danh hiệu “Khu phố văn hóa; 100% tuyến phố đạt tuyến phố văn minh đô thị; gần 90,5% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

M.Phương