Chiềng Sơn xây dựng nông thôn mới

(Mặt trận) -Năm 2017, Chiềng Sơn là xã biên giới đầu tiên của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đạt chuẩn nông thôn mới, đến cuối năm 2021, xã tiếp tục đạt chuẩn NTM nâng cao. Tuy nhiên, đối chiếu với các tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng NTM của tỉnh giai đoạn 2021-2025, nhiều tiêu chí, chỉ tiêu của Chiềng Sơn chưa đạt.

Bắc Kạn: Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6

Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Bình đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước

Tiền Giang: Dấu ấn trong công tác giảm nghèo

 Lãnh đạo xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu và lực lượng chức năng nắm tình hình tại cơ sở.

Ông Phan Thanh Hoằng, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Đảng ủy chỉ đạo UBND xã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các hội, đoàn thể xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025. Từ đó, người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục tiêu và tích cực tham gia; nhiều công trình được thực hiện theo phương châm “Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ”.

Với sự nỗ lực, quyết tâm cao, đến hết năm 2023, xã Chiềng Sơn đạt 18/19 tiêu chí, 55/57 chỉ tiêu xã đạt chuẩn NTM; 13/19 tiêu chí, 68/75 chỉ tiêu đối với xã đạt chuẩn NTM nâng cao; có 3 tiểu khu đạt chuẩn NTM. Đến nay, 100% các tuyến đường trục bản, tiểu khu, liên bản ở xã Chiềng Sơn được cứng hóa; 91,8% số hộ có nhà ở đạt chuẩn; 100% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% các nhà văn hóa bản, tiểu khu đạt tiêu chí nông thôn mới.

Bên cạnh đó, xã xây dựng 77 tuyến đường điện chiếu sáng tại các bản, với chiều dài gần 35 km; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 51 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 6,7% theo tiêu chí mới; tình hình an ninh trật tự, an ninh biên giới được giữ vững. Đây là động lực để cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc tiếp tục củng cố, nâng cao các chỉ tiêu, tiêu chí, phấn đấu đạt mục tiêu đề ra.

Bản Pha Luông có hơn 4 km đường biên giới giáp với nước bạn Lào, chủ yếu đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Ông Sồng A Tủa, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản, thông tin: Cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, nhân dân đã đóng góp đổ bê tông tất cả các tuyến đường nội bản, lắp hệ thống điện chiếu sáng. Đồng thời, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên. Bản có hơn 30 ha cây ăn quả các loại, 26 ha cây sơn tra và trồng thử nghiệm 1,3 ha cây quế.

Là 1 trong 3 tiểu khu vừa đạt chuẩn NTM cuối năm 2023, bà Đỗ Thị Nga, Bí thư chi bộ, Tiểu khu trưởng tiểu khu 30/4, chia sẻ: Nhận thức rõ nhân dân là đối tượng thụ hưởng trong xây dựng NTM, nên nhân dân tích cực góp công sức, tiền của để xây dựng tiểu khu ngày càng đẹp hơn. Trong năm qua, bà con đã đóng góp lắp hơn 2 km đường điện chiếu sáng; bê tông hơn 4 km đường trong tiểu khu và nội đồng. Cùng với đó, người dân tích cực phát triển sản xuất, làm giàu chính đáng. Tiểu khu hiện có hơn 21 ha chè, 70 ha cây ăn quả, gần 50 ha ngô, trên 10 ha rau màu... Đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, tiểu khu không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt  67,8 triệu đồng/năm.

Chiềng Sơn còn một số tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt liên quan đến quy hoạch, môi trường, y tế, điện, thông tin và truyền thông... Trong đó, xã đang đề nghị huyện đầu tư xây dựng hệ thống điện 0,4 kV cho 4 cụm dân cư với 59 hộ tại một số bản, tiểu khu. Đầu tư xây dựng công trình xử lý nước thải khu vực trung tâm xã cho trên 700 hộ, nhằm đạt trên 25% hộ gia đình được xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả. Xây dựng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; cấp mã vùng trồng đối với nông sản chủ lực của xã.

Với phương châm “Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ” cùng với những định hướng, quyết sách đúng đắn, phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Chiềng Sơn đang tiếp tục huy động các nguồn lực với quyết tâm cao nhất để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Tuấn Anh