Châu Thành (Long An): Khơi dậy sức dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

(Mặt trận) -Xác định dân vận khéo (DVK) thì việc gì cũng thành công, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành, tỉnh Long An tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động. Từ đó, khơi dậy sức mạnh toàn dân trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (XDNTM) nâng cao ở địa phương.

An Giang: Chung sức để người nghèo “an cư lạc nghiệp”

Bắc Giang phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trong năm 2024

Thái Nguyên: Lan tỏa tinh thần dùng hàng Việt

 Nhờ làm tốt công tác Dân vận khéo giúp Châu Thành giữ vững các tiêu chí huyện nông thôn mới

Phát huy dân chủ

Xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao chính là chương trình đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ XI đề ra. Thực hiện chương trình này, Ban Thường vụ Huyện ủy cùng cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh, chỉ đạo MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong huyện chủ động đổi mới cách làm, phát động phong trào thi đua XDNTM đến các tầng lớp nhân dân. Các công trình được thực hiện theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.

Công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú. Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phát huy vai trò nêu gương, đi đầu trong thực hiện các phong trào ở địa phương như tích cực tham gia mua bảo hiểm y tế, sử dụng nước sạch, phân loại rác tại nguồn, thu gom và xử lý rác đúng quy định. Đặc biệt là gương mẫu tham gia đóng góp kinh phí, hiến đất và ngày công lao động để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Từ đó, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Ông Võ Văn Bé (ấp Cầu Ông Bụi, xã An Lục Long, huyện Châu Thành) chia sẻ: “Đến nay, bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp. Các công trình phúc lợi ở địa phương đều được xã tổ chức họp dân lấy ý kiến. Người dân được biết, được bàn, được làm và quyết định các vấn đề liên quan đến đời sống. Gia đình tôi tiếp tục hưởng ứng các phong trào do địa phương phát động nhằm góp sức xây dựng quê hương ngày càng đổi mới”.

Thời gian qua, các xã, thị trấn triển khai, thực hiện 110 công trình với tổng chiều dài 77,998km. Tổng dự toán kinh phí thực hiện 80,444 tỉ đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp trên 24 tỉ đồng và hơn 5ha đất, góp phần giúp các địa phương đạt chuẩn tiêu chí xã NTM nâng cao. Với sự chung sức, đồng thuận của người dân, đến nay, hầu hết các tuyến đường giao thông nông thôn liên xã, liên ấp đều được nhựa hóa và bêtông hóa.

Năm 2019, Châu Thành xây dựng thành công huyện NTM. Đến nay, huyện có 11/12 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao cuối năm 2023, tiến tới xây dựng huyện Châu Thành đạt NTM kiểu mẫu vào năm 2025.

Lan tỏa các mô hình

Từ phong trào thi đua DVK đã xuất hiện, duy trì và nhân rộng các mô hình mang hiệu quả thiết thực. UBMTTQ Việt Nam huyện với mô hình Khu dân cư bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; Sáng, xanh, sạch, đẹp; 86/86 ấp, khu phố thành lập câu lạc bộ xanh, đẹp, an toàn, hiện có 532 thành viên tham gia.

Hội Nông dân huyện với mô hình Dòng kênh không lục bình, dòng kênh sạch kết hợp tuyến đường xanh, sạch, đẹp; Xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện với mô hình Tuyến đường không rác; Tuyến đường hoa; Tuyến đường xanh, sạch, đẹp; Chi hội Phụ nữ xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; Câu lạc bộ Phụ nữ thân thiện với môi trường. Hội Cựu chiến binh huyện thực hiện mô hình Ánh sáng an ninh, trật tự; Câu lạc bộ bảo vệ môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Đoàn Thanh niên huyện với mô hình Trồng cây xanh trên các tuyến đường giao thông nông thôn; Thu gom, phân loại và xử lý rác hộ gia đình; Xây dựng cảnh quan công trình ghi công liệt sĩ/ bia tưởng niệm xanh, sạch, đẹp.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Châu Thành - Nguyễn Công Trạng đánh giá: “Các mô hình DVK đã tạo sự lan tỏa sâu, rộng trong cộng đồng, góp phần giữ vững các tiêu chí NTM trên địa bàn. Thời gian qua, Khối Dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực vận động nhân dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững.

Nhiều hộ dân tham gia mô hình Hội quán Thanh niên lập nghiệp ở xã Phú Ngãi Trị và các hội quán sản xuất thanh long sạch, thực hiện chuỗi liên kết giá trị cao ở xã An Lục Long. Qua đó, góp phần giúp người dân nâng cao thu nhập, ổn định đời sống”.

Nhờ làm tốt công tác DVK và phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, sự đồng thuận giữa ý Đảng - lòng dân đã tạo nên sức mạnh giúp Châu Thành từng bước hoàn thành các tiêu chí huyện NTM nâng cao.

Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền; phát huy vai trò của UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong triển khai, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”. Đây được xác định là giải pháp quan trọng để huyện thực hiện thành công chương trình đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra./.

N.M