Bắc Ninh: Đoàn kết xây dựng Nông thôn mới nâng cao ở Song Hồ

(Mặt trận) - Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ xã Song Hồ (Thuận Thành) tạo được sự đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân, phát huy nội lực từng bước hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao.

MTTQ huyện Bảo Yên: Hiệu ứng từ các cuộc vận động, phong trào thi đua

MTTQ huyện An Phú “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”

TP Hà Nội: Xây lên những căn nhà yêu thương

Diện mạo Nông thôn mới nâng cao ở Song Hồ

Ông Nguyễn Đức Phong, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Song Hồ cho biết: “Sau khi hoàn thành xây dựng NTM vào năm 2014, Song Hồ phát động phong trào “Thi đua xây dựng NTM nâng cao” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, Ủy ban MTTQ xã triển khai xây dựng các mô hình điểm về xây dựng NTM gắn với nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương. Trọng tâm là nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; huy động nguồn lực sức dân cùng sự hỗ trợ của Nhà nước nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng ngày càng khang trang; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tham gia thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương”.

Hằng năm, MTTQ xã hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận các thôn đăng ký xây dựng các mô hình điểm phù hợp với tình hình cụ thể. Năm 2021, Ban Công tác Mặt trận thôn Đông Khê được lựa chọn xây dựng mô hình điểm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mói, đô thị văn minh”. Ban Công tác Mặt trận thôn phối hợp với Ban Quản lý, các chi hội đoàn thể vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao giá trị thu nhập; phát triển sản xuất, kinh doanh các sản phẩm vàng mã. Hiện, thôn đạt các tiêu chí NTM nâng cao, diện mạo làng quê ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng cao.

Bà Nguyễn Thị Hiên, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn phấn khởi: “Có được kết quả đó, là nhờ thôn phát huy dân chủ, khơi dậy được tiềm năng, sự sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng NTM. Từ năm 2019 đến nay, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, nhân dân trong thôn tự nguyện hiến 216 m2 đất để mở rộng đường, đóng góp hơn 100 ngày công lao động xây dựng hạ tầng nông thôn. Diện mạo làng quê ngày càng khang trang. Đời sống người dân được nâng cao với thu nhập bình quân đạt gần 50 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,37%”.

MTTQ xã phối hợp với các tổ chức đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia xây dựng NTM bằng những việc làm cụ thể như: Giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng hạ tầng Nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn minh, đảm bảo an ninh trật tự, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng hàng hóa,... Trong phát triển kinh tế, người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu, khai thác tốt vị trí gần trung tâm huyện để phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ,  giữ gìn và phát triển nghề làm tranh dân gian Đông Hồ. Hiện toàn xã có hơn 95% số hộ sản xuất, kinh doanh các sản phẩm vàng mã, may mặc, tranh dân gian Đông Hồ,... Thu nhập bình quân của người dân đạt 61,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,55%.

Người dân thực hiện nghiêm hương ước Làng văn hóa, góp phần đưa các chuẩn mực văn hóa đi vào đời sống từng gia đình và cộng đồng. Năm 2021, toàn xã có 96% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 4/4 thôn đạt danh hiệu Làng văn hóa. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có nhiều chuyển biến. Hoạt động văn hóa, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Các thôn thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả các Câu lạc bộ: Lân sư rồng, cầu lông, bóng bàn, bóng đá, múa trống, Quan họ… góp phần làm phong phú đời sống tinh thần cho nhân dân. Các phong trào tham gia bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ gìn an ninh trật tự, khuyến học, đền ơn đáp nghĩa… thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, đạt nhiều kết quả.

Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hiện nay, Song Hồ đạt 19/19 tiêu chí NTM nâng cao. Thời gian tới, Ủy ban MTTQ xã tiếp tục tăng cường tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh,  xây dựng các mô hình điểm phù hợp thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần hoàn thành mục tiêu đưa Song Hồ trở thành xã NTM kiểu mẫu vào năm 2025.