An Giang: Vận động Quỹ Vì người nghèo trên 197 tỷ đồng

(Mặt trận) -Theo báo cáo của UB MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, năm 2019, Quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận tiền và hiện vật quy tiền trên 197,8 tỷ đồng. Trong đó cấp tỉnh tiếp nhận được 17,5 tỷ đồng; cấp huyện tiếp nhận 39 tỷ đồng; cấp xã 141 tỷ đồng.

Tấm gương vươn lên thoát nghèo, quyết tâm làm giàu chính đáng của người cán bộ Mặt trận xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

Đoàn kết giảm nghèo

Tân Yên (Bắc Giang): Những ngôi nhà ấm tình thương

Từ số tiền vận động được, Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã chi trên 197,5 tỷ đồng, cất mới 2.193 căn nhà, sửa chữa 403 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, thăm hỏi, tặng quà cho 254.556 lượt hộ nghèo với số tiền 69,5 tỷ đồng; trợ giúp khó khăn đột xuất cho 48.577 trường hợp với số tiền trên 11,4 tỷ đồng…Bên cạnh đó, Ban Thường trực UB MTTQ các cấp trong tỉnh cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc cho các hộ gia đình khó khăn, học sinh tại Vương quốc Campuchia, sinh viên Campuchia đang theo học tại trường Đại học An Giang.           

Tấn Minh